یک گام دیگر در راه مقاوم سازی سلول های انسان در برابر ویروس

نیوزتل: دانشمندان یک گام موثر دیگر در راه کدگذاری سلول های انسانی به منظور مقاومت در برابر ویروس ها برداشته اند، اما تحقق آن هنوز با چالش های زیادی همراه است.

به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، دانشمندان در سال ۲۰۱۶ یکی از بزرگترین تلاش های مهندسی ژنتیک تاریخ را موسوم به “پروژه نویسی ژنوم”(Genome Project-write) در پیش گرفتند.

هدف آنها این بود که سلول هایی انسانی تولید -نه فقط ویرایش- کنند که در برابر همه ویروس های شناخته شده مقاوم باشد.

شروع این کار بسیار مشکل بود، چون که نیاز به بودجه قابل توجهی داشت، اما اکنون به نظر می رسد که کار به صورت جدی در حال انجام می باشد.

موسسه “ویس”(Wyss) هاروارد و شرکت ایمونوتراپی فرانسوی موسوم به “سلکتیس” (Cellectis) یک قرارداد همکاری امضا کرده اند، در خصوص این که ابزار مهندسی ژنوم “سلکتیس” در اختیار یک تیم از “ویس” به رهبری “جورج چرچ” قرار گیرد.

آنها از آنزیم های معمول برای حذف کدون های (codon) زائد استفاده می نمایند و با آن کدون ها از ربودن سلول ها توسط ویروس ها برای تولید نسخه هایی از خود پیشگیری می کنند.

کدون ها، نوکلئوتیدهای “سه گانه” هستند که اسیدهای آمینه را برای پروتئین های خاص تولید می کنند.

این یک کار مهم اما بسیار پیچیده است. دانشمندان اظهار داشتند که این پروژه نیاز به ایجاد ۴۰۰ هزار تغییر بزرگ در ۲۰ هزار ژن در ژنوم انسان دارند و این کار مقرون به صرفه نخواهد بود.

تیم “چرچ” تا کنون ۳۲۱ تغییر در باکتری ای.کولی (E.Coli) بوجود آورده اند.

بازنویسی کد یک ژنوم انسان هم اکنون حدود ۳۰ میلیون دلار هزینه دارد و حتی برنامه هایی برای کاهش این هزینه ها حدودا ممکن نیست.

این توضیحات شاید یک دلیل خوب برای این باشد که چرا این پروژه از ابتدا ۱۰ سال زمان برای رسیدن به هدف خود تعیین کرد و هیچ اطمینانی وجود ندارد که این گروه در این زمان خود به هدف خود برسد.

سلول های ضدویروس می توانند برای درمان سلول های بنیادی استفاده شوند که می توانند از ویروس های خطرناک مثل HIV جلوگیری نمایند.

برنامه های گسترده تری هم وجود دارد. دانشمندان می توانند کدون هایی که احتمال بیشتری برای تولید تومورهای سرطانی دارند را جایگزین کنند و این روش می تواند در سلول های غیر انسانی (مانند محصولات کشاورزی مقاوم در برابر ویروس) استفاده گردد.

این کار به مفهوم آخر دادن به مبتلا شدن به بیماری نیست، بلکه احتمال مبتلا شدن به بیماری بسیار کم می گردد.