شروع برنامه ملی استارتاپ های دانش آموزی

نیوزتل: برنامه ملی استارتاپ های دانش آموزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و ستاد توانمندسازی و تحول محلات شروع شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری محمدجواد صدری مهر، دستیار معاون علمی رئیس جمهور در ساماندهی و گسترش زیرساخت های فناوری و نوآوری با اشاره به این که ورودی های زیست بوم نوآوری کشور به ۱۵سال رسیده است، عنوان کرد: این نکته توجه ویژه ای به حوزه مدارس دانش آموزی را می طلبد و در ادامه توجه ما به استارتاپ های دانش آموزی سبب افزایش کیفیت اکوسیستم فناوری خواهد شد؛ زمانی که ما بر توانمندسازی دانش اموزان و ورودی های جدید سرمایه گذاری کنیم؛ سبب افزایش کیفیت اکوسیستم در مراحل بعدی خواهیم شد. وی افزود: این طرح بدنبال توانمندسازی محلات کم برخوردار و توانمندسازی نیازمند اتصال زنجیره ها توجه به آموزش، تعامل و هماهنگی میان متولیان طرح است همین طور درصورتی که این طرح به خوبی پیش رود سبب هماهنگی و همدلی بین دستگاه های متولی خواهد شد. صدری مهر ضمن این که کارخانه های نوآوری را بازوی اجرائی و عملیاتی زیست بوم دانش بنیان ها خواند، اظهار داشت: کارخانه های نوآوری کشور، مامور ایجاد توسعه استارتاپ های دانش آموزی شدند و پیگیری کلیت برنامه ملی استارتاپ های دانش آموزشی به کارخانه نوآوری استان البرز داده شد. همین طور در این جهت هر استانی مسئول است برمبنای آمایش مشاغل استان خود، محوریت استارتاپ دانش آموزی را دنبال کند. وی اذعان کرد: اولین گام در این برنامه استعدادیابی، برنامه ریزی و مشاوره جدی برای مسیر رشد دانش آموزان و ورود آنها به زیست بوم استارتاپی است. همین طور آموزش حل مسئله خلاق، تفکر خلاق، آموزش کار تیمی همچون برنامه هایی است که در نظر دارند. بگفته صدری مهر، ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای خلق کسب وکارهای کوچک که با حمایت کارخانه های نوآوری و ستاد توانمند سازی و تحولات محلات ۲۰۲۰ رقم می خورد همچون خروجی های این آموزش هاست. وی با تأکید بر این که در مدارس بجای استادها، نیازمند منتورهایی برای کمک به رشد استارتاپ های دانش آموزی هستیم، افزود: در این جهت با راهنمایی دانش آموزان مشتاق اکوسیستم فناوری، بعد از آموزشهای لازم به تیم هایی تبدیل می شوند و به تدریج شاهد ایجاد کسب وکارهای کوچک از گلوگاه این تیم ها خواهیم بود. وی خروجی طرح مذکور را کسب وکارهای فناورانه اعلام نمود و اظهار داشت: این برنامه بر طبق نیازهای فعلی مشاغل در استانها و آینده نگری مشاغل در دنیا، تحولات جدی را بدنبال دارد. دستیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در امر ساماندهی و گسترش زیرساخت های فناوری و نوآوری در آخر اشاره کرد: در دو روز ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه، مدیران تمام کارخانه های نوآوری در محل کارخانه نوآوری زاهدان جهت انتقال تجربه دورهم جمع شدند و در این گردهمایی قرار شد برنامه انجام پروژه مذکور از شروع سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود.

منبع: