از سوی ستاد علوم و فناوری شناختی صورت می گیرد؛ پشتیبانی از طرح تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا

به گزارش نیوزتل، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های تجمیع رساله ها و رساله های همراستا (پویا) حمایت می کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ستاد علوم شناختی در امتداد سیاست های خود می کوشد با پشتیبانی از طرح های پژوهشی، زمینه ترویج دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی را در سطح کشور فراهم و انگیزه کارهای علمی و تحقیقاتی در عرصه های علوم و فن آوری های شناختی گسترش دهد.
طرح های پویا شامل تلفیقی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در امتداد اهداف پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات شناختی و در قالب اولویت های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه ای را دنبال کنند.
طرح های پژوهشی و توسعه فناوری، خصوصاً در عرصه علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار میگیرند. بعلاوه برای تشویق پژوهشگران، بمنظور ترکیب پایان نامه ها در قالب طرح پژوهشی، میزان پشتیبانی از طرح های پویا تا سقف یک و نیم میلیاردریال بالا رفته است.
ثبت طرح پژوهشی پویا (تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا) در تمام طول سال امکان پذیر است.
در این راستا از تمام پژوهشگران حوزه علوم و فناوری های شناختی دعوت می شود باتوجه به “فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی تجمیع پایاننامهها و رسالههای همراستا (پویا)” در وب سایت ستاد (www.cogc.ir)، فرم پیشنهاد طرح را دریافت و تکمیل و بوسیله کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری کنند.

منبع: