رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: مهم ترین پشتیبانی از نخبگان معرفی شان به جامعه است

به گزارش نیوزتل، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه نباید دور نخبه دیوار کشید، اظهار داشت: مهم ترین پشتیبانی از نخبگان، تکریم و الگوسازی از آنان و معرفی شان به جامعه است.

به گزارش نیوزتل به نقل از بنیاد ملی نخبگان، نخستین جلسه شورای فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با حضور ناصر باقری مقدم قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امور مردمی سازی دولت، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی؛ سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بنیاد ملی نخبگان، عباس ابراهیمی معاون نخبگان و سرآمدان، سید محمدصادق موحد معاون آینده سازان و میثم شهبازی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد در محل بنیاد ملی نخبگان اجرا شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: مبحث فرهنگی و هویت سازی در جامعه نخبگانی بسیار با اهمیت می باشد و رهبری هم همواره بر این مهم تاکید دارند که جامعه باید سپهر فرهنگی تربیت کند.
وی با اعلان اینکه خوشبختانه زیست بوم مستعدی در ایران برای تحقق این هدف وجود دارد، اضافه کرد: زیست بوم ایران در حوزه‌ی فرهنگی و هویت ساز، ظرفیت های بسیاری دارد و بارها تجربه های موفقی در این بخش محقق شده است.
حجت الاسلام والمسلمین قمی با اشاره به ضرورت پرورش و تربیت نخبه، افزود: باید ملزومات نخبه پروری هم آماده باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد: در سالهای اخیر ادبیات اکوسیستم و زیست بوم نخبگانی در کشور رایج شده است؛ با اینحال باید دانست اکوسیستم، سیستم نیست که قابل دستکاری باشد و تصمیمات دستوری در آن به نتیجه برسند بلکه در برخورد با اکوسیستم باید رویکرد هدایتی پیش گرفت. به عبارت بهتر، زیست بوم رشد یک نخبه باید بصورت طبیعی فراهم گردد و نخبه در یک بستر طبیعی رشد کند تا هم مورد حمایت قرار بگیرد و هم ابعاد مختلف فرهنگی و شخصیتی وی رشد کند.
حجت الاسلام والمسلمین قمی افزود: نخبه برای اثرگذاری باید توانمندی های مختلف و متنوعی داشته باشد و از سویی مورد حمایت جدی نظام نخبگانی قرار بگیرد تا در نهایت بتواند توانمندی های خویش را در راه حل مسائل کشور به کار بگیرد؛ این یعنی مدیریت زیست بوم طبیعی نخبگانی.
وی اضافه کرد: باید دانست پشتیبانی از نخبگان یک برون داد انگیزشی هم شمرده می شود که نخبه را به سمت خودآگاهی اسلامی و انسانی سوق می دهد تا توانمندی ها و ظرفیت های خویش را در راه خدمت گذاری به جامعه صرف کند؛ البته این حمایت ها باید به نحوی باشد که فرد از کشور متوقع نباشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اعلان اینکه برای ایجاد زیست بوم طبیعی نخبه پروری میتوان از سنت ها و داشته های دینی و تمدنی بهره برد و از آنها اقتباس کرد، اظهار داشت: نخبه برای تبدیل شدن به فرد کارآمد و کارآ باید در یک سیستم طبیعی رشد کند و پس از رسیدن به درک درست از نخبگی مورد حمایت ویژه قرار بگیرد. این مهم در مکاتب تربیتی بزرگانی مانند علامه طباطبایی هم مصداق داشته و دارد.
وی تصریح کرد: نخبه باید بدنبال گره گشایی حل مساله و اثرگذاری باشد و برای نیل به این هدف باید به عنوان یک فرد اثرگذار مورد توجه ارکان حاکمیتی قرار بگیرد. با این نگاه زیست بوم نخبگانی بیشتر از آنکه بدنبال حمایت های معمولی از افراد نخبه باشد، بدنبال ایجاد فرصت برای اثرگذاری آنان و ایجاد میدان عمل برای فعالیت نخبگانی است. به عبارت دیگر حمایت در قالب محیط طبیعی به انجام می رسد تا جامعه نخبگانی به پویایی برسد.
حجت الاسلام والمسلمین قمی بیان داشت: نخبه پروری نیازمند نگاه زیست بومی است؛ به این معنا که محیط بصورت طبیعی باید برای پرورش و بکارگیری نخبگان فعال و کنشگر شود چونکه تعلیم زمانی اثرگذاری بیشینه خواهد داشت که در یک فرایند طبیعی رخ دهد. برنامه های فرهنگی هم در موارد گوناگونی باید بصورت غیرمستقیم اجرا شوند و در آنها خود نخبه باید یک عنصر فعال در فضای نخبگانی قلمداد شود؛ به این معنا که برنامه های فرهنگی در فضای تعاملی بین خود نخبگان و مستعدان پیش رود. این روند یعنی ایجاد زیست بوم طبیعی رشد نخبگان.
وی اشاره کرد: جریان فرهنگی با اقدامات دستوری و پول پاشی ایجاد نمی شود بلکه شرایط باید به نحوی باشد که خود نخبه به جای منفعل بودن، به یک فرد تأثیرگذار تبدیل گردد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در کارهای فرهنگی مؤلفه های درونی واقعی مستعدان و نخبگان باید بصورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. در قسمت نخبگان فرهنگی، کشور گرفتار غفلت بزرگ شده و در حالی که تحول بزرگ توسط نخبگان رقم می خورد، نخبگان فرهنگی در تمام این سال ها مورد غفلت قرار گرفته اند. نخبه فرهنگی البته باید تعریف دقیق داشته باشد و برمبنای آن شناسایی شود و در نهایت محیط برای اثرگذاری او فراهم شود.
وی با اعلان اینکه نخبه فردی جدا از جامعه دانشگاهی نیست، اشاره کرد: نباید دور نخبگان دیوار کشید و آنان را از جامعه جدا کرد. در زیست بوم نخبگانی کارهای فرهنگی زمان نتیجه مطلوب خواهند داشت که برمبنای سیاست کنش و واکنش باشند. با این نگاه میتوان ادعا کرد مهم ترین پشتیبانی از نخبگان، تکریم و الگوسازی از آنان و معرفی شان به جامعه است چونکه این مهم سبب ارتقا منزلت اجتماعی و هویت اجتماعی آنان خواهد شد سبب می شود فرد نخبه در یک فضای طبیعی اثرگذاری تاریخی خویش را بر جا بگذارد.

منبع: