نتایج بزرگترین مطالعه درباره سل علل ژنتیکی مقاومت دارویی در بیماری سل شناسایی شد

بیماری عفونی سل(TB) سالانه حدودا جان دو میلیون نفر را در جهان را می گیرد. سل عفونتی باکتریایی است که عمدتاً ریه های فرد را درگیر می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تی ای، سل یک بیماری عفونی شایع و در خیلی از موارد مرگبار است. این بیماری توسط گونه های مختلف مایکوباکتریا، بطور معمول “مایکوباکتریوم توبرکلوزیس” ایجاد می شود. انتقال باکتری توسط قطره های کوچک تنفسی از فرد بیمار صورت می گیرد. بااینکه این بیماری با مصرف آنتی بیوتیک های مناسب قابل درمان است اما طی سه دهه گذشته مقاومت دارویی بعنوان یک مشکل مهم در روند درمان این بیماری ظاهر شده است.
پزشکان بمنظور تعیین این مساله که چه دارویی در روند بهبودی بیمار موثر است، باید جهش های ژنوم “مایکوباکتریوم توبرکلوزیس”(M. tuberculosis) را آزمایش نمایند چونکه این واقع بینانه ترین روش برای آزمایش مقاومت دارویی برای هر بیمار مبتلا به این بیماری است. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس گونه ای بیماری زا در جنس مایکوباکتریوم است. این باکتری، عامل بیماری سل است.
بتازگی گروه بین المللی از دانشمندان با یکدیگر همکاری کردند تا جامع ترین نقشه تغییرات ژنتیکی مسئول در مقاومت دارویی بیماری سل را ایجاد کنند.
پروژه تحقیقاتی “کنسرسیوم بین المللی پیش بینی جامع مقاومت سل”(CRyPTIC) ) بزرگترین مجموعه داده جهانی نمونه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سراسر جهان را که شامل ۱۵ هزار و ۲۱۱ نمونه از ۲۷ کشور است را جمع آوری کرده است. دانشمندان یک مجموعه داده منحصر به فرد به وجود آورده و سپس از آن برای تعیین کمی چگونگی تغییرات رخ داده در کد ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و میزان تاثیر داروهای مختلف در از بین بردن این باکتری های ایجاد کننده سل استفاده کردند.
دانشمندان دانشگاه “آکسفورد” از روش های تعیین توالی ژنومی پیشرفته استفاده کردند. آنها یک آزمایش کمی جدید برای مقاومت دارویی انجام دادند و سپس یک رویکرد جدید که همه تغییرات ژنتیکی نمونه باکتری سل مقاوم به دارو را مشخص می کند را دنبال کردند.
با بهره گیری از این روش ها، دانشمندان توانستند تنوع ژنومی را که موجب مقاومت بدن افراد در مقابل ۱۳ مورد از رایج ترین درمان های دارویی سل می شود را شناسایی کنند. یافته های این مطالعه به بهبود کنترل سل و آسان تر کردن کار سازمان های بهداشتی در درمان بهتر و سریع تر سل بوسیله پیش بینی مقاومت ژنتیکی کمک می نماید. این یافته ها همین طور می تواند به توسعه آزمایش جهانی حساسیت به دارو(DST) نیز منجر شود.