تصویب بیشترین طرح کلان ملی فناوری در حوزه سلامت

مرکز طرح کلان ملی معاونت علمی و فناوری اعلام نمود بیشترین طرح کلان ملی در حوزه سلامت به تصویب رسیده و اجرایی شده است.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، طرح های کلان ملی فناوری راهگشایی برای ورود محصولات دانش بنیان و خلاق باکیفیت به بازارهای داخلی و بین المللی هستند. طرح های کلان ملی فناوری از خصوصیت های بارزی مانند اثربخشی ملی، منطقه ای و بین المللی، ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین سازمان های دولتی و خصوصی برای انجام طرح های راهبردی و اقتدار آفرین، تجاری سازی تحقیقات کاربردی با سطوح فناوری بالا و کارآفرینی فناورانه برخوردار می باشند.
تصویب آئین نامه داخلی مرکز طرح کلان ملی معاونت علمی و فناوری مهرماه ۱۳۸۹ به شرح زیر است؛
تصویب ۱۵ طرح در سال ۱۳۹۰، با ۱۰ طرح خاتمه یافته
تصویب ۴۴ طرح در سال ۱۳۹۱، ۱۲ طرح خاتمه یافته
تصویب ۲۸ طرح در سال ۱۳۹۲، ۱۹ طرح خاتمه یافته
تصویب ۱۵ طرح در سال ۱۳۹۳، ۸ طرح خاتمه یافته
تصویب ۲۲ طرح در سال ۱۳۹۴، ۹ طرح خاتمه یافته
تصویب ۱۴ طرح در سال ۱۳۹۵، ۱۶ طرح خاتمه یافته
تصویب ۱۹ طرح در سال ۱۳۹۶، ۱۵ طرح خاتمه یافته
تصویب ۱۰ طرح در سال ۱۳۹۷، ۹ طرح خاتمه یافته
تصویب ۵۱ طرح در سال ۱۳۹۸، ۱۵ طرح خاتمه یافته
تصویب ۸۲ طرح در سال ۱۳۹۹، ۱۹ طرح خاتمه یافته
تصویب ۱۶ طرح در سال بهار ۱۴۰۰، ۹ طرح خاتمه یافته
در مجموع بالغ بر ۳۶۰ طرح تا بهار ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است. از این طرح های کلان، ۵۴ درصد در ارتباط با حوزه سلامت بوده است.
مرکز طرح کلان ملی معاونت علمی و فناوری اعلام نمود سایر حوزه ها در ارتباط با بخش های سلامت، کشاورزی، ماشین آلات پیشرفته، درصد محیط زیست، صنایع دفاعی و نظامی، هوشمند سازی دیجیتال، دانش های بنیادی، حمل و نقل و سایر بوند.

منبع: