تحول در حمل و نقل چندبار مصرف؛ فضاپیمای چینی یک روزه به مرز فضا رفت و برگشت

روز گذشته یک فضاپیمای چینی طی عملیاتی یک روزه در فضای زیر مدار زمین پرواز کرد و بطور افقی روی زمین فرود آمد.
به گزارش نیوزتل به نقل از رویترز، یک فضاپیمای چینی که قادر به پرواز در مرز اتمسفر است، از زمین بلند شد و بعد از انجام آزمایش فرود آمد. بلند شدن و فرود فضاپیما در یک روز انجام شد. چین معتقد می باشد این گامی مهم در توسعه فناوری حمل و نقل فضایی چندبار مصرف بشمار می رود. طبق بیانیه «شرکت علوم و فناوری هوافضا چین» (CASC)، فضاپیمای مذکور از مرکز پرتاب در شمال شرق چین از روی زمین بلند شد و طبق مجموعه ای از فرایندها پرواز خودرا تکمیل کرد. در مرحله بعد این فضاپیما بطور افقی روی زمین فرود آمد. فضاپیمای مذکور می تواند در زیر مدار زمین و تا ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری سطح پرواز کند. البته CASC اعلام نکرد فضاپیما در آزمایش در چه ارتفاعی پرواز کرده و درباره جزییات عملیات نیز توضیحی نداد. در بیانیه این سازمان آمده است: توسعه فناوری حمل و نقل فضایی چند بار مصرف سمبلی از پروسه تبدیل شدن چین به یک قدرت فضایی است. سپتامبر سال قبل میلادی چین یک فضاپیمای آزمایشی را همراه موشکی به مدار زمین فرستاد. این فضاپیما بعد از ماموریت سری ۲ روزه به زمین بازگشت.