ارزیابی و ارزش گذاری دارایی های غیرمشهود دانش بنیان ها سرعت گرفت

نیوزتل: یک شرکت دانش بنیان در حوزه توسعه کسب و کارهای دانش بنیان مبادرت به ارزیابی شرکت های دانش بنیان و ارزش گذاری سهام و دارایی های دانشی و فنی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور کرده است.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، سعیدحسین رفیعی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان اظهار داشت: این شرکت بصورت کلی در حوزه توسعه کسب و کارهای دانش بنیان فعالیت دارد. ارزیابی شرکت های دانش بنیان و ارزش گذاری سهام و دارایی های دانشی و فنی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور بخش دیگری از وظایف روزانه این شرکت را شامل می شود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان افزود: این شرکت بعنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا کنون موفق شده است بیش از ۸۰۰ شرکت دانش بنیان را مورد ارزیابی قرار دهد. بیشتر این شرکتها در حوزه هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی فعال می باشند.
رفیعی با اشاره به حوزه فعالیت شرکت های که مورد ارزیابی قرار داده اند، اضافه کرد: خیلی از شرکت های دانش بنیان ممکنست بخواهند سهام خودرا عرضه و سرمایه جذب کنند یا به هر علت دیگری بخواند ارزش مالی سهم و دارایی های فناورانه و دانشی خودرا بدانند، بر این اساس این شرکت برمبنای فاکتورهای فنی، این دارایی ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.
این فعال دانش بنیان، ضمن تاکید بر لزوم توجه به حوزه های دانش بیان جدید، بیان کرد: شرکت های نوپا و فناور، اگر می خواهند در زمره شرکت های دانش بنیان قرار گیرند، باید به سراغ فناوری ها و محصولاتی بروند که از پیچیدگی کافی فناورانه برخوردار باشد و کپی برداری از آن سهل و آسان نباشد.

منبع: