هشدار مرکز ماهر؛ ۱۰۰ هزار گوشی در کشور آلوده به بدافزارهای شایع اندرویدی شدند

به گزارش نیوزتل مرکز ماهر در گزارشی با بررسی ۵ بدافزار شایع اندرویدی اعلام نمود: بیشتر از ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در کشور آلوده به یکی از این بدافزارها هستند.
به گزارش نیوزتل به نقل از مرکز ماهر، بدافزارهای اندرویدی شایع در کشور و قابلیت تشخیص آنها توسط یک ضد بدافزار بومی انجام شده است. به دنبال انتشار نسخه اول این ضد بدافزار بومی برای سیستم عامل اندروید، این شرکت به سفارش مرکز ماهر، به بررسی تشخیص یا عدم تشخیص ۵ بدافزار شایع در تلفن های همراه در کشور پرداخته است. بررسی مرکز ماهر نشان داده است که هم اکنون بیشتر از ۱۰۰ هزار تلفن همراه در کشور آلوده به یکی از این بدافزارهای hummer، iop، prizmes، teleplus و rootnik هستند. نتیجه این بررسی نشان داده است که استفاده از این ضد بدافزار بومی سبب شناسایی چنین بدافزارهایی در تلفن های همراه شده است. این محصول اولین ضد بدافزار ایرانی است که از تکنیک هوش جمعی به شناسایی بدافزارها می پردازد. نمونه فایل بدافزارهای بررسی شده در سایت مرکز ماهر در دسترس می باشد.

منبع: