ناسا تصویری از تپه های ماسه ای که در اطراف کلاهک قطب شمالی مریخ قرار دارد به اشتراک گذاشت.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، این عکس به مناسبت بیستمین سالگرد مدارگرد “ادیسه” مریخ و از دریای تپه های ماسه ای آن انتشار یافته است.
عکس انتشار یافته توسط ناسا یک تصویر رنگی کاذب است و این به آن معنا است که رنگ ها نمایانگر دما هستند. آژانس فضایی ایالات متحده نوشت: آبی نشان دهنده آب و هوای سردتر است و سایه های زرد نشان دهنده تپه های ماسه ای گرم است.
تصویر با رنگ کاذب، تصویری است که یک شیء را با رنگ هایی متفاوت از آنچه در اصل بوده (تصویر با رنگ واقعی)، نشان میدهد.

نمونه تصویر با رنگ واقعی

همان تصویر با رنگ کاذب برای نشان دادن پوشش گیاهی
ناسا اضافه کرد: این عکس از تلفیقی از تصاویر گرفته شده توسط ابزار سیستم تصویربرداری انتشار حرارتی تعبیه شده در مدارگرد ادیسه مریخ به وجود آمده است.
این تصاویر زیبا که از دسامبر ۲۰۰۲ تا نوامبر ۲۰۰۴ گرفته شده اند، به مناسبت بیستمین سالگرد ادیسه انتشار یافته اند.
مدارگرد ادیسه مریخ یک فضاپیمای رباتیک است که به دور مریخ می چرخد و از یک تصویرگر حرارتی برای شناسایی شواهد وجود آب و یخ در مریخ استفاده می نماید.