عکس روز ایستگاه فضایی بین المللی سرنشینان مأموریت کرو-۲ اسپیس ایکس

به گزارش نیوزتل ایستگاه فضایی بین المللی به تازگی تصاویری از خدمه مأموریت کرو-۲ˮ اسپیس ایکس در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، در مأموریت کرو-۲ فضانوردان ناسا شین کیمبرو(Shane Kimbrough) و مگان مک آرتور(Megan McArthur) به همراه آکی هیکو هوشیده(Akihiko Hoshide)، فضانورد آژانس جستجوهای هوافضای ژاپن(JAXA) و توماس پسکه(Thomas Pesquet) فضانورد آژانس فضایی اروپا(ESA)حضور دارند. این مأموریت در تاریخ ۲۲ آوریل صورت خواهد گرفت.
در تصویر یک میتوان تصویر فرمانده شین کیمبرو از ناسا، تصویر دو خلبان مگان مک آرتور از ناسا و در تصویر سه متخصص مأموریت آکی هیکو هوشیده فضانورد آژانس جستجوهای هوافضای ژاپن و در تصویر چهار توماس پسکه فضانورد آژانس فضایی اروپا را مشاهد کرد. در تصویر پنجم هم میتوان عکس دسته جمعی این فضانوردان را مشاهده کرد.
اینعکس هنگامیکه فضانوردان در حال آموزش در مقر اسپیس ایکس در هاتورن، کالیفرنیا بودند، گرفته شده است.

فرمانده شین کمبرو از ناسا

خلبان مگان مک آرتور از ناسا

آکی هیکو هوشیده متخصص مأموریت از آژانس جستجوهای هوافضای ژاپن

توماس پسکه فضانورد آژانس فضایی اروپا

۴ فضانورد مأموریت کرو-۲

منبع: