برقی

انجام سفر بزرگترین کشتی برقی دنیا

به گزارش نیوزتل کشتی تمام برقی ˮالنˮ(Ellen) که ادعا می شود بزرگترین کشتی از نوع خود در دنیاست، ...

Details