نقش آفرینی ایران در توسعه فناوری و نوآوری کشورهای عضو بریکس

نیوزتل: در ششمین نشست کارگروه زیرساخت های پژوهشی و طرح های کلان علمی کمیسیون علم و فناوری بریکس، زمینه برای تبادل ظرفیتهای فناورانه و نوآورانه ایران و کشورهای عضو برقرار شد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، میرآبادی، رییس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی در ششمین نشست کارگروه زیرساخت های پژوهشی و طرح های کلان علمی کمیسیون علم و فناوری بریکس حضور یافت.
پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بریکس در شروع سال ۲۰۲۴ و ضرورت نقش آفرینی فعال کشور در این سازمان بین المللی، معاونت علمی، فناری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری باتوجه به ماموریت ها و راهبردهای ملی و بمنظور ارائه تصویری از ظرفیتهای علمی، فناوری و نوآوری کشور در حوزه بین المللی و شبکه سازی و تعاملات جهانی حضور فعالی در رویدادها، برنامه ها و کارگروه های تخصصی این سازمان داشته است.
ششمین نشست کارگروه زیرساخت های پژوهشی و طرح های کلان علمی کمیسیون علم و فناوری بریکس از اول جولای به مدت چهار روز در کشور روسیه درحال برگزاری است.
در این جلسه بین المللی تجارب کشورمان در ایجاد و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری، ظرفیت ها و زیرساخت های حوزه علم، فناوری و نوآوری و توانمندی شرکت های دانش بنیان در اجرا و راهبری طرح های کلان ملی فناوری به سایر شرکت کنندگان ارائه شد.
بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور جهان است که برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی را شامل می شود. از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر به عضویت دائمی بریکس درآمدند.

منبع: