در یک طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت؛ استفاده از مدل سه بعدی سرطان پستان در مطالعات شیمی درمانی

به گزارش نیوزتل، به کارگیری مدل سه بعدی سرطان پستان در مطالعات ژن درمانی، شیمی درمانی و درمان ترکیبی عنوان یک طرح تحقیقاتی بوده که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام شده است.

به گزارش نیوزتل به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، محققان همواره به دنبال یافتن روش های مختلف درمان سرطان هستند و بنیاد ملی علم ایران هم از طرح های تحقیقاتی در این حوزه حمایت می کند.
«به کارگیری مدل سه بعدی سرطان پستان در مطالعات ژن درمانی، شیمی درمانی و درمان ترکیبی» عنوان طرح تحقیقاتی شیوا اکبری بیرگانی استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.
اکبری با مدرک دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با این طرح توضیح داد: سرطان بیماری است که با تقسیم بی رویه سلول ها و خروج آنها از کنترل چرخه سلولی اتفاق می افتد. شایع ترین سرطان در میان جمعیت زنان در سراسر جهان، سرطان پستان است. یکی از چالش های اصلی در روند درمان این نوع سرطان، مسأله مقاومت دارویی و بازگشت مجدد بیماری است. همین نکته درمان این بیماری را سخت و پرهزینه کرده است.
وی اضافه کرد: امروزه دلیل این مقاومت به روش های درمانی مرسوم و بازگشت مجدد بیماری را به وجود گروهی از سلول های سرطانی به نام سلول های بنیادی سرطانی نسبت می دهند.
این محقق و پژوهشگر به تعریف سلول های بنیادی سرطانی پرداخت و اظهار داشت: این سلول ها، زیرجمعیت کوچکی از سلول های سرطانی هستند که قابلیت تجدیدپذیری داشته و پتانسیل تمایزی بالایی دارند. همین مساله سبب می شود که در محیط هایی با سیستم عروقی ضعیف زنده بمانند، ازاین رو دسترسی به دارو دشوار شود.
وی افزود: در این پروژه سعی کردیم برای مطالعه روش های درمانی سرطان پستان، از کشت سه بعدی و تولید مدل سرطان پستان بهره ببریم. با عنایت به اهمیت مطالعه سرطان و شناسایی روش های درمانی جدید، ساخت و استفاده از مدلهای مطالعاتی مناسب جهت بررسی رفتار واقعی تر سلول های سرطانی در پاسخ به روش های درمانی مورد استفاده، یکی از مباحث ضروری در این حوزه به حساب می آید. ازاین رو در این طرح ضمن استفاده از کشت سه بعدی سلول های سرطانی، جهت تولید مدل لومینال آ سرطان پستان به مطالعه همزمان ژن درمانی، شیمی درمانی و هورمون درمانی پرداختیم.
اکبری در ادامه بیان نمود: ازآنجایی که کشت سه بعدی در شرایط آزمایشگاهی محیط مناسبی را برای مطالعه سلول های سرطانی در محیط پیچیده بافتی فراهم می آورد، هدف ما در این مطالعه، کشت و تولید مدل سه بعدی سرطان پستان، بررسی مقاومت دارویی، انتقال ژن خودکشی سلولی و بررسی اثر همزمان ژن درمانی و شیمی درمانی است.
وی در انتها تصریح کرد: کشت سه بعدی و تولید مدل سرطان پستان نوع لومینال آ بعنوان پلتفرمی برای ارزیابی روش های درمانی و بهینه سازی آن با بازسازی دقیق تر شرایط فیزیولوژیکی طبیعی بدن همچون نتایجی است که انجام این طرح داشت. همینطور این طرح می تواند مقدمه ای بر ساخت مدلهای توموری مشتق شده از سلول های بیمار به منظور پزشکی شخص محور باشد.

منبع: