در دولت سیزدهم محقق شد؛ ۲۶۰ میلیون دلار صرفه جویی نتیجه حمایت صنعت گاز از دانش بنیان ها

به گزارش نیوزتل، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران خبر داد: حمایت این شرکت از سازندگان ایرانی سبب ۲۶۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در دولت سیزدهم شده است.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محسن مظلوم فارسی باف ضمن اشاره به امضای قرارداد با بیشتر از ۲۰۰ مجموعه دانش بنیان کشور و شش هزار میلیارد تومان قرارداد و مجوز اخذشده به منظور امضای قرارداد همکاری با زیست بوم نوآوری کشور تنها در دوره سه ساله دولت سیزدهم اظهار داشت: صرفه جویی ارزی ۲۶۰ میلیون دلاری ناشی از بومی سازی و ساخت داخل ۴۱ قلم کالای راهبردی هم از مهم ترین اقدام ها و برنامه های صنعت گاز کشور در دولت سیزدهم بوده است.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ضمن اشاره به اقدام های انجام شده از جانب این مدیریت در زمینه توسعه همکاری صنعت گاز و دانشگاه ها از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران، پارسال، عنوان دستگاه منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه توسعه تعاملات پایدار صنعت و دانشگاه را گرفت و همین مبحث نشان از توجه به نهاد علم در صنعت گاز است.
فارسی باف افزود: این شرکت همینطور حالا بیشتر از ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد جاری با دانشگاه ها و مراکز علم و فناوری کشور امضا نموده است.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در رابطه با اقدام های انجام شده در حوزه توسعه ساخت بار اول در این دولت، توضیح داد: مجموع معادل ارزی مجوزها و قراردادهای ساخت بار اول و قراردادهای توسعه فناوری ۷۷ میلیون یورو و مجموع معادل ارزی مجوزهای در دست اقدام ساخت بار اول، حدود ۶۰ میلیون یورو است.
فارسی باف خاطرنشان کرد: همینطور با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در دیماه ۱۴۰۲ در زمینه بومی سازی تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت گاز هم مقرر شد اعتبار معادل ارزی ۶۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شود.
وی در انتها ورود به کسب وکارهای نوین مانند توسعه فناوری مینی ال ان جی، هیدروژن و تحول دیجیتال و ورود به فناوری های بهینه سازی انرژی مانند توربواکسپندر و ORC (چرخه ترمودینامیکی تولید برق) را از دیگر اقدامات حوزه پژوهش و فناوری صنعت گاز دانست.
براساس این گزارش، شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۲ بعنوان دستگاه منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعاملات پایدار صنعت و دانشگاه انتخاب گردید.