از اتحادیه جهانی ارتباطات؛ پروژه پنجره واحد خدمات دانشگاهی جایزه جهانی گرفت

نیوزتل: پنجره واحد خدمات دانشگاهی به عنوان پروژه برگزیده WSIS Prize Champion 2024 برگزیده شد و از اتحادیه جهانی ارتباطات جایزه گرفت.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU)، پنجره واحد خدمات دانشگاهی (Universities Smart Services Single Window) را به عنوان پروژه برگزیده در بخش علم الکترونیکی انتخاب نمود. محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حاشیه اجلاس سران جامعه اطلاعاتی سال ۲۰۲۴ که در شهر ژنو کشور سوئیس درحال برگزاری است، با حضور در مراسم WSIS Prize Champion 2024، با ارائه لوح قدردانی از سوی رییس بخش توسعه اتحادیه جهانی ارتباطات مورد تقدیر قرار گرفت. پروژه پنجره واحد خدمات دانشگاهی توسط وزارت علوم و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف یکپارچه سازی الکترونیکی ارائه خدمات دانشگاهی در کل کشور به راه افتاده است. بیش از ۲۴۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی به این درگاه متصل شدند و بیش از ۴۹۰ سامانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بوسیله این درگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (my.gov.ir) متصل شده و که از این طریق دردسترس است. گفتنی ست سال قبل نیز پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به عنوان یکی از پروژه های برتر خط عمل دولت الکترونیک، موفق به کسب جایزه WSIS Prize Champion 2023 شد.