یافته جدید محققان؛ اسپری بینی آریتمی قلبی را در خانه درمان می کند

نیوزتل: پژوهشگران مرکز دارو و پزشکی ویل کرنل شواهدی از تاثیرگذاری یک اسپری بینی در کنترل آریتمی قلبی یافتند.
به گزارش نیوزتل به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، داروی آزمایشی به کار رفته در این تحقیق اتریپامیل نام دارد که پژوهشگران از آن برای درمان ریتم ناهماهنگ ضربان قلب یا همان آریتمی استفاده می نمایند. پژوهشگران در اطلاعیه ای از نتایج رضایتبخش این آزمایش خبر دادند. به عبارت دیگر افراد می توانند بطور ایمن این اسپری بینی را در خانه و بدون نظارت پزشک بهره گیرند. شرکت داروسازی Milestone Pharmaceuticals سازنده این اسپری بینی و پشتیبان تحقیق است. این پژوهشگران بطور موفقیت آمیز تکرار شرایطی که به تسریع ضربان قلب منجر می شود را درمان کردند. پژوهشگران این شرکت در توسعه اتریپامیل به عنوان یک درمان احتمالی برای تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای پیشرو بوده اند. اسپری مذکور در بینی به کار می رود و کانال های کلسیم را می بندد. این امر به تنظیم فعالیت الکتریکی قلب کمک می نماید و بیماران می توانند بدون نیاز به مراجعه به بیمارستان از اسپری بهره گیرند. حال آنکه بطور معمول درمان تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای نیازمند بستری شدن در بیمارستان و مصرف دارو است. طی آزمایش پزشکان سیم های نازکی را بوسیله رگ های خونی به قلب رساندند. در مرحله پس از این سیستم برای درمان اتصالی هایی استفاده کردند به ضربان ناهماهنگ قلب منجر می شد. در آزمایش بالینی ۱۱۱۶ نفر شرکت کردند که در ۱۴۸ مکان درآمریکا، کانادا و آمریکای جنوبی اجرا شد. در بیانیه پژوهشگران آمده است: اتریپامیل در وضعیت غیر آزمایشگاهی ایمنی و موثر است و جمعیت وسیع تر از بیماران می توانند از آن برای درمان تاکی کاردی فوق بطنی حمله ای بهره گیرند. قلب بیماران بعد از استفاده از دوز اولیه اسپری در خانه بوسیله یک الکتروکاردیوگارم به مدت یک ساعت رصد شد.