ساخت دستگاه نانودیالیز برای رصد کوچکترین تغییرات در بدن

نیوزتل: پژوهشگران دستگاه نانودیالیزی ساختند که از آن می توان برای اندازه گیری و پیمایش مواد شیمیایی درون بافت های بدن استفاده نمود.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، نظارت بر شیمی مغز و ردیابی داروها در بدن به سنسورهای بسیار کوچک تر و دقیق تر نیاز دارد. بتازگی سنسور نانویی تولید شده که می تواند فضاهایی هزار برابر کوچکتر از سنسورهای فعلی را بررسی نموده و کوچک ترین تغییرات مواد شیمیایی در بافت ها را شناسایی کند.
این نانوحسگر سیلیکونی که در دانشگاه ایلینویز تولید شده است، از روش های تولید حوزه میکروالکترونیک بهره مند شده است. اندازه کوچک آن، این سنسور را قادر می سازد تا محتوای شیمیایی را با کارایی نزدیک به ۱۰۰ درصد در فضاهایی بسیار کوچک در بافت در کسری از ثانیه جمع کند.
یوری والسوف از پژوهشگران این پروژه می گوید: «با دستگاه نانودیالیز ما روشی بمنظور مطالعه بافت ها ارائه می دهیم. این دستگاه با کمک روش های میکروالکترونیک و با بهره گیری از سیلیکون تولید شده است.»
نانودیالیز دارای یک کاوشگر با یک غشای نازک است که به بافت بیولوژیکی وارد می شود. مواد شیمیایی از غشای به مایعی منتقل می شود که این مایع در ادامه برای تحلیل و بررسی به بیرون پمپ می شود. توانایی نمونه برداری مستقیم از بافت، تأثیر عمده ای در حوزه هایی مانند علوم اعصاب، فارماکولوژی و پوست دارد.
میکرودیالیز سنتی محدودیت هایی دارد. برای مثال پروب در ابعاد چند میلی متر مربع بوده، بدین سبب مناطق نسبتاً بزرگ در بافت قابل پیمایش است. همین طور ابعاد بزرگ پروب سبب می شود که به بافت لطمه برسد و پمپ مایع به خارج نیز با سرعت بالایی به انجام می رسد که بر کارایی و صحت نتایج اثر می گذارد. اما این دستگاه جدید، کوچک و قابل حمل بوده و می توان آنرا با کمترین لطمه استفاده نمود. ابعاد کوچکتر به مفهوم دقت بیشتر بوده و وضوح مکانی و زمانی نیز بهبود می یابد.
مهمترین خاصیت نانودیالیز سرعت کم جریان مایع پمپ شده بوسیله کاوشگر است. این دستگاه با بوجودآوردن سرعت جریان ۱۰۰۰ برابر کندتر از میکرودیالیز سنتی، مواد شیمیایی را از منطقه ای ۱۰۰۰ برابر کوچکتر از روش های سنتی را جمع آوری می کند و در عین حال ۱۰۰ ٪ راندمان را حفظ می نماید.
یوری والسوف می گوید: «کاهش چشم گیر سرعت جریان، به مواد شیمیایی پخش شده در پروب اجازه می دهد تا غلظت مواد خارج شده از بافت حالت طبیعی خودرا حفظ کند. تصور کنید که رنگ را با لوله ای با آب روان اضافه می کنید. اگر جریان خیلی سریع باشد، رنگ به غلظت هایی که تشخیص آن دشوار است رقیق می شود.»
محققان از روش های توسعه یافته برای تولید تراشه الکترونیکی برای ایجاد این دستگاه استفاده کردند.