برای حل مسائل و نیازهای صنعت صورت می گیرد؛ فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش پژوهشگر پسادکتری

نیوزتل: بنیاد ملی نخبگان برای حل مسائل و نیازهای صنعت با همکاری سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت می کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف به کارگیری توانمندی های پژوهشی و فناورانه دانش آموختگان برتر مقطع دکتری برای حل مسائل و نیازهای صنعت با همکاری سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت می کند.
از تمامی دانش آموختگان دوره های دکتری و واجد شرایط زیر دعوت می شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به آدرس https: //sina.bmn.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ اقدام نمایند.
پژوهشگران پسادکتری برگزیده در این برنامه حقوق معادل استادیار پایه یک دانشگاه تهران برای مدت یک سال را دریافت می کنند و مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند.
شرایط پژوهشگر پسادکتری:
حداکثر ۵ سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد.
سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیش از ۳۵ سال نباشد.
متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می شود.
پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر نباشد.
متقاضی دارای سوابق پژوهشی برجسته در عرصه تخصصی باشد.
متقاضی سکونت و یا امکان اقامت در تهران را داشته باشد.
متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.

 

منبع: