در حین پیوند شیمیایی طلا؛ کوچکترین گره جهان با ۵۴ اتم زده شد

نیوزتل: پژوهشگران هنگام تحقیقات روی ایجاد زنجیره طلا یک گره سه تایی با ۵۴ اتم ایجاد کردند که رکورد کوچکترین گره جهان را ثبت کرده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، پژوهشگران هنگام تولید واکنش های شیمیایی برای ساخت زنجیره های کوچک طلا متوجه شدند یک واکنش درست انجام نشد و زنجیره ای ایجاد کرد که خود به خود گره خورد و یک گره سه تایی ایجاد کرد. این گره با ۳ حلقه شبیه یک تکه نان پرتزل با این استثنا است که دنباله های آزاد آن به یکدیگر جوش خورده اند. نگاهی دقیق تر به این گره ناخواسته نشان دهنده ۲ رکورد جهانی بود. از آنجائیکه ساختار فقط شامل ۵۴ اتم است، می توان آنرا کوچکترین گره موجود دانست که رکورد قبلی گره با ۶۹ اتم در ۲۰۲۰ میلادی را شکسته است. گره جدید همین طور سخت ترین است. بیشتر افراد درباره ی گره ها اطلاعات زیادی ندارند اما یک شاخه کامل از ریاضیات به نام نظریه گره به آنها اختصاص یافته است. مطالعه آنها فقط درباره ی یافتن روش های کارآمد برای بستن بند کفش نیست، بلکه این تحقیقات می تواند مواردی بیشتری مانند این که چرا جهان سه بعدی است یا چطور دی ان ای و پروتئین ها بطور طبیعی خودرا به این گره ها می چسبانند را توضیح دهد. هم اکنون پژوهشگران مشغول تهیه فرضیه ای درباره ی گره هایی کوچکتر با ۴۹ اتم هستند. پژوهش مذکور در نشریه نیچر کامونیکیشنز انتشار یافته است.