معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی: پشتیبانی از شتابدهنده هایی که بیشترین تعامل را با صنایع دارند

به گزارش نیوزتل، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی اظهار داشت: هر شتابدهنده ای که با صنایع و شرکتها بیشترین تعامل را داشته باشند و در توسعه تحقیق و توسعه شرکتها مشارکت کنند، مورد حمایت قرار می گیرند.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، مهدی الیاسی در دومین روز از گردهمایی شتابدهنده های برتر ایران که امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه در محل معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شد ضمن اشاره به این که قانون جهش تولید دانش بنیان ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اکوسیستم نوآوری در اختیار معاونت علمی قرار داده است، اظهار داشت: یکی از این ابزارها، اعتبار مالیاتی نام دارد که در دو بخش سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه ارائه می شود. معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی ضمن تاکید بر این که لازم است چنین ابزارهای حمایتی با اکوسیستم نوآوری کشور به اشتراک گذاشته شود، اظهار داشت: یکی از چالش های مهم اکوسیستم نوآوری کشور نبود بازیگران اقتصادی است؛ منابع مالی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد و باید با این ابزارهای حمایتی بتوانیم خلأهای موجود را پر نماییم. وی اظهار داشت: از طرفی برخی شرکت های دانش بنیان بزرگ در عرصه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری زیادی ندارند و تنها یک محصولی را توسعه داده اند و از ما تقاضا دارند که جلوی واردات گرفته شود تا انها بتوانند محصول خودرا با قیمت های خودشان به فروش برسانند. وی ضمن بیان این مطلب که بدنبال توسعه نوآوری در کشور هستیم، اظهار داشت: از همین رو مخاطب ما بنگاه هایی هستند که تجربه نوآوری در اقتصاد و صنعت حوزه مربوط دارند. معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی به برنامه های حمایتی معاونت علمی برای شتابدهنده ها اشاره نمود و اظهار داشت: هر شتابدهنده ای که با صنایع و شرکتها بیشترین تعامل را داشته باشند و در توسعه تحقیق و توسعه شرکتها مشارکت کنند، مورد حمایت قرار می گیرند.