بازدید مدیران دانشگاه های ازبکستان از نمایشگاه ایران ساخت

نیوزتل: مدیران دانشگاه های ازبکستان امروز از نمایشگاه ایران ساخت بازدید نمودند.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دکتر مهدی الیاسی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه ایران ساخت با اعلان اینکه در بخش صادرات ما فعال تر از سالهای قبل فعال شده ایم، اضافه کرد: ما از ۱۰ سال قبل در مرکز تعاملات بین المللی در معاونت علمی کارهایی را شروع کردیم و دراین زمینه با صندوق نوآوری و شکوفایی نیز همکاری و تعامل داریم.
وی ایجاد مراکز نوآوری و صادرات در کشورهای هدف را همچون این اقدامات عنوان نمود و اظهار داشت: این مراکز با عنوان خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT) در کشورهایی چون کنیا و ازبکستان به راه افتاده است. خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT) در کشور ازبکستان بسیار فعال است و تیم ایرانی نیز در این مرکز مستقر شده اند. ضمن آنکه ۲۵ شرکت ایرانی در نمایشگاه اینوویک ازبکستان حضور داشتند و تعاملات خوبی به وجود آمده است.
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به حضور هیاتی از کشور ازبکستان در یازدهمین نمایشگاه «ایران ساخت» اشاره کرد: امروز ۱۴ نفر از هفت دانشگاه این کشور به همراه سفیر ازبکستان برای بازدید از این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی تهران حضور دارند. این افراد شامل دو رئیس دانشگاه و چند تن از معاونان دانشگاه ها می شوند.
وی با تأکید بر این که هم اکنون ۱۰ درصد از شرکت های دانش بنیان توان صادراتی اندازه گیری شده دارند، اظهار داشت: مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی توان صادراتی شرکتها را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه نشان داد که ۱۰ درصد از شرکتها بطور فعال می توانند صادرات داشته باشند.
وی افزود: بدین جهت ما بستر حضور این شرکتها را در بازارهای بین المللی، نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی در کشورهای مختلف با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم می نماییم به شکلی که همراه با هیئت های تجاری، برخی از شرکت های دانش بنیان نیز حضور دارند. با این اقدامات روند بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان را نسبت به قبل ادامه بیشتری یافته است.
معاون سیاست گذاری معاونت علمی اشاره کرد: برای هیات ازبکستانی که امروز در این نمایشگاه حضور دارند، هماهنگی های لازم برای مذاکره با ۲۰ شرکت را به عمل آورده ایم.
به گفته او این شرکتها شامل چند شرکت حاضر در یازدهمین نمایشگاه ایران ساخت و همین طور چند شرکت دیگر است.
الیاسی اشاره کرد: نشست های هیات ازبکستانی با شرکت های دانش بنیان ایرانی روز شنبه ۱۶ دی ماه در خانه نوآوری و فناوری ایران (iHiT) تهران برگزار می شود و امیدواریم در این مذاکرات، حجم صادرات این شرکتها رشد خوبی داشته باشد.

منبع: