با ابداع روشی نوین؛ محقق ایرانی کارایی فوم های فلزی کامپوزیت را افزایش داد

به گزارش نیوزتل، حالا تعدادی از پژوهشگران با همکاری افسانه ربیعی محقق ایرانی متوجه شده اند روشی نوین فوم های فلزی کامپوزیت را بدون از بین بردن خصوصیت های این مواد، بهم جوش می دهد.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، فوم های فلزی کامپوزیت(CMF) مواد جالبی هستند که مزایای زیادی نسبت به فلزات جامد معمول دارند. هرچند جوش دادن CMF ها چالش هایی دربر دارد. حالا تعدادی از پژوهشگران با همکاری افسانه ربیعی محقق ایرانی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی چاره ای برای این مشکل یافته اند. به صورت معمول CMFها شامل کره هایی توخالی هستند که از یک نوع فلز ساخته می شوند و شبکه ای جامد از همان فلز یا یک فلز دیگر داخل آنها قرار داد. آنها به شکلی شبیه یک شکلات مغز دار هستند. یکی از بزرگترین جذابیت های این مواد آن است که سبکتر از فلزات جامد معمولی هستند و همزمان قدرتی مشابه آنها دارند. طی سالهای اخیر از آنها برای مسدودسازی اشعه ها و عایق در مقابل حرارت ها بالا استفاده شده است. اما متاسفانه هنگامیکه قطعات جداگانه CMF با استفاده از روش های معمول بهم جوش داده می شوند، هنگامیکه به نقطه جوش می رسند، خصوصیت های مطلوب خویش را از دست می دهند. ربیعی که پروفسور مهندسی مکانیک و هوافضا در دانشگاه کارولینای شمالی است، در اینباره می گوید: روش های معمول جوش دادن از یک فیلر برای متصل کردن دو تکه فلز استفاده می نماید. این امر چالش برانگیز است چونکه فلزی که برای چسباندن دو قطعه CMF به کار می رود، جامد است و ازاین رو خصوصیت های مورد نظر دو قطعه CMF را ندارد. علاوه بر آن در روش جوش دادن که از حرارت مستقیم برای ذوب کردن فلزات استفاده می شود، تا حدی تخلخل موجود در CMF را از بین می برد و پر می کند. ربیعی و همکارانش در جستجو برای یک روش جایگزین یک روش کمتر استفاده شده را به نام جوش القایی بررسی کردند. در ظاهر این روش از جریان الکتریکی فرکانس رادیویی برای انرژی بخشیدن به یک سیم پیچ القایی استفاده می نماید و یک میدان الکترومغناطیس با فرکانس بالا به وجود می آورد که سبب می شود فلزات خاصی داغ شوند و به نقطه جوش برسند. آزمایش ها نشان داد تخلخلCMF به سود روش جوش القایی کار می کند. نخست آنکه میدان الکترومغناطیسی توانست به عمق ماده نفوذ کند چونکه ماده جامد کمتری وجود داشت. علاوه بر آن فضاهای خالی در CMF از گسترش گرما به محل جوش جلوگیری کردند و ازاین رو ماده فقط در نقطه اتصال ذوب شد. ربیعی در اینباره می گوید: این گامی مهم می باشد چونکه خصوصیت های CMF ها، موارد کاربرد آنها را به میزان قابل توجهی بالا می برد. اما اهمیت زیادی دارد که ابزارهای جوشی در اختیار داشت که اجزای CMF بدون از بین بردن خصوصیت های آنها بهم بچسباند.

منبع: