معاون علمی رییس جمهور مطرح کرد؛ برنامه ریزی برای پیوستن ایران به ۱۰ کشور برتر در عرصه هوش مصنوعی

به گزارش نیوزتل، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اظهار داشت: برنامه داریم که ظرف ۱۰ سال آینده جزو ۱۰ کشور برتر در عرصه هوش مصنوعی باشیم.
دریافت ۱۹ MB
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی درباره ی ماموریت رییس جمهور به او برای تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» اظهار داشت: با دستور رییس جمهور برای هم افزایی همه دستگاه های کشور و صاحبان مساله، منابع و زیرساخت ها، شورای راهبری هوش مصنوعی تشکیل خواهد شد تا این شورا ان شاءالله چندین کلان پروژه را در کشور پیگیری و اجرائی کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور اضافه کرد: هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری سازنده یکی از مسائل جدی است که باید به شکل متمرکز و قوی به آن پرداخته شود. در کشور در سالهای اخیر در حوزه های علمی در عرصه هوش مصنوعی اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با اشاره به این که یکی از وظایف مورد نظر در حکم رییس جمهور، تشکیل مرکز ملی هوش مصنوعی است، اظهار داشت: هدف این است که این مرکز بتواند بصورت متمرکز در گسترش زیرساخت ها، توسعه خدمات و سرویس ها عملیات و زیرساخت های مناسب جهت استفاده از هوش مصنوعی را در کشور بوجود آورد.
دهقانی بیان کرد: این مرکز چند ماموریت دیگر را همچون ایجاد خدمات دهنده های یکپارچه پردازش و داده هوش مصنوعی و تجمیع نیازهای کشور و اجرای چندین کلان پروژه در عرصه هوش مصنوعی دنبال می کند و ان شاءالله با این برنامه ریزی ظرف ۱۰ سال آینده جز ۱۰ کشور برتر در عرصه هوش مصنوعی باشیم.

منبع: