استفاده از نانوذرات لیپیدی برای تولید مکمل های غذایی در صنعت

به گزارش نیوزتل، یک شرکت تایوانی در اقدامی پیشگامانه درحال استفاده از نانوذرات لیپیدی برای تولید مکمل های غذایی است.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، پیش از این تکنولوژی نانوذرات لپییدی در تولید واکسن ضد کرونا استفاده می شد. اما شرکت تایوان بیواکتیو لیپید (T-bal) این فناوری را برای حمل و رهایش مواد مغزی بخصوص ترکیبات گیاهی به کار گرفته است.
این شرکت خط تولید محصولی را راه اندازی کرده است که می تواند پارادایم جدیدی در حوزه مکمل های غذایی ایجاد نماید. این حامل نانویی قادر به حمل مجموعه ای از لیپیدها همچون فسفولیپیدها، سرامیدها و لیپیدهای خنثی است.
این فناوری T-Bal از مرزهای فعلی این حوزه فراتر رفته، به صورتی که این شرکت مهارت بالایی برای تحلیل و بررسی و دستکاری طیف گسترده ای از لیپیدها دست یافته است. این شرکت با عرضه این تکنولوژی جدید می تواند دنیای لیپودمیک را تغییر دهد، با این فناوری، استفاده از فسفولیپیدها بعنوان بلوک های اساسی ساختاری غشاهای سلولی، نقش اساسی سرامیدها در سلامت پوست و نقش حیاتی لیپیدهای خنثی حاوی اسیدهای چرب و ترکیبات فعال زیستی پررنگ تر می شود.
با استفاده از لیپیدومیک، شرکت تی بال می تواند از بیشتر از ۴۰۰۰ لیپید مختلف استفاده نماید. مکمل های معمولی موجود به صورت قرص هستند، در صورتیکه با این خلاقیت و نوآوری جدید که در آن مواد مغزی به صورت عمده به شکل ذرات لیپیدی به مواد غذایی اضافه می شود، مرز بین مکمل ها و محصولات غذایی کم رنگ می شود. این رویکرد نوآورانه در رده “مواد مغذی” قرار دارد، مفهومی که از فارماکولوژی تغذیه ای به دست آمده است.
سازمان ملل پیشبینی می کند که جمعیت جهانی افراد ۶۵ ساله و بالاتر تا سال ۲۰۵۰ به ۲ میلیارد نفر برسد. در پاسخ به این تغییر جمعیتی، این تیم یک ماده غذایی جدید عرضه کرده که به صورت ذرات محاصره شده در لیپیدها است که آنرا میتوان بعنوان حامل داروهای طبیعی استفاده نمود. چنین فناوری، فراتر از یک مکمل غذایی معمولی است.

منبع: