دستاورد دانش بنیان ها؛ افزایش ۳۰۰ برابری عمر کمپرسورهای صنعت نفت با پوشش های فوق سخت

نیوزتل: یکی از شرکت های دانش بنیان با ساخت تجهیزات پوشش دهی فوق سخت توانست عمر مفید کمپرسورهای صنعت نفت و گاز را تا ۳۰۰ برابر ارتقا دهد.

به گزارش نیوزتل به نقل از ستاد نانو، مهندس حسن جهدی مدیرعامل این شرکت فناور، زمینه فعالیت این شرکت را تجهیزات پوشش دهی فوق سخت به روش PVD دانست و با اشاره به اهمیت استفاده از پوشش ها در صنعت، اظهار داشت: در بعضی قطعات کمپرسورها، استفاده از پوشش می تواند طول عمر را در قطعات به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی اشاره کرد: فناوری نانوپوشش ها به قدری در صنایع جا باز کرده که به عنوان یک صنعت مادر شناخته می شود؛ دلیل این امر نقشی است که پوشش ها بر روی یک محصول صنعتی دارند. در صنایع مختلف با قطعاتی مواجه هستیم که دارای خواص مکانیکی، طول عمر، سایش و مقاومت به خوردگی متفاوتی هستند و ما می توانیم بوسیله پوشش ها خواص ویژه ای را روی سطح اعمال نماییم تا طول عمر قطعات را از افزایش دهیم.
مدیرعامل این شرکت با اعلان اینکه در صنعت نفت و گاز، ما برای کنترل خوردگی و کاهش آن از نانوپوشش استفاده می نماییم، اشاره کرد: استخراج و بهره برداری از نفت شرایط خاص دارد، این صنعت از نظر خوردگی محیط بسیار خورنده ای دارد در نتیجه استفاده از پوشش می تواند به کاهش میزان خوردگی در این شرایط کمک نماید.
جهدی در ادامه اشاره کرد: در توربوکمپرسورهای گازی برای کنترل سایش و خوردگی این توربوکمپرسورها از پوشش استفاده می شود که خود یک فناوری هایتک در جهان شمرده می شود. افزایش راندمان و طول عمر مجموعه قطعات این کمپرسورها که به طور معمول قطعات بسیار گرانقیمت و پراهمیتی است از دیگر کاربردهای پوشش است.
به گفته وی، این قطعات بدون پوشش فاقد عملکرد مناسب هستند، اما با توسعه پوشش ها و ورود فناوری نانو به حوزه پوشش ها، این نقش روز به روز پراهمیت تر شده است، بطوریکه خیلی از شرکتها تولیدکننده این قطعات، بخش عمده ای از برنامه تحقیق و توسعه خودرا روی پوشش متمرکز کرده اند.
جهدی تصریح کرد: برای افزایش طول عمر ما با یک مثلث روبرو می باشیم که نوع پوشش، نوع قطعه و شرایط کاری سه ضلع این مثلث را می سازند. اگر بخواهیم برای یک قطعه خاص مانند کمپرسور از این پوشش ها استفاده نمائیم، استفاده از پوشش می تواند طول عمر آنرا ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر می افزاید.

منبع: