معاون علمی رییس جمهور مطرح کرد؛ صندوق های پژوهش فناوری بر اساس کارآمدی رتبه بندی می شوند

به گزارش نیوزتل، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اظهار داشت: صندوق های پژوهش فناوری بر اساس نظام جدید رتبه بندی در شاخصهای مختلف و بر مبنای عملکردشان، امتیاز می گیرند.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست مدیران صندوق های پژوهش و فناوری سراسر کشور با هدف معرفی و تشریح سازوکار ارزیابی و رتبه بندی این صندوق ها برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد، نظام رتبه بندی جدید صندوق های پژوهش فناوری و معیارهای ارزیابی آنها، سازوکار تعامل معاونت علمی با این صندوق ها شرح داده شد.
روح الله دهقانی تصریح کرد: «صندوق پژوهش فناوری» عنوان مناسب تری برای «صندوق پژوهش و فناوری» است با اشاره به اینکه این صندوق ها از مهم ترین ابزارهای نظام تأمین مالی دانش بنیان ها هستند، خاطرنشان کرد: صندوق های پژوهش فناوری در نظام تأمین مالی فناوری و نوآوری و پژوهش هایی که هنوز به محصول تجاری نرسیده اند نقشی کلیدی ایفا می کنند.
وی ضمن اشاره به جایگاه این صندوق ها در زیست بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: یکی از پرسش ها این بوده که سازوکار معاونت علمی بعنوان دولت در پشتیبانی از این صندوق ها به چه شکلی است. این نظام رتبه بندی جدید، ضمن تبیین و تشریح سازوکار تعامل با معاونت علمی، نحوه پشتیبانی از این صندوق ها را شفاف می کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ضمن اشاره به فعالیت قریب به ۷۳ صندوق پژوهش فناوری در کشور اظهار داشت: از چهار ماه پیش برنامه رتبه بندی و ارزیابی این صندوق ها در معاونت علمی بر اساس بازدهی و عملکردشان کلید خورد. طی نشست های مختلف و بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان، شاخصهای ارزیابی این صندوق ها احصاء شد و در چارچوب یک نظام ارزیابی و رتبه بندی به تصویب رسید. صندوق های پژوهش فناوری بر اساس این نظام جدید رتبه بندی در شاخصهای مختلف و بر مبنای عملکردشان، امتیاز می گیرند.
وی تصریح کرد: صندوق های پژوهش فناوری برپایه امتیازاتی که در شاخصهای مختلفی همچون میزان سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق، میزان صدور ضمانت نامه و سهم شأن از توسعه پژوهش فناوری، امتیاز کسب کرده و مبتنی بر امتیاز کسب شده در چهار رتبه دسته بندی می شوند. این نظام رتبه بندی و شناخت جایگاه صندوق ها، ضمن ارتقای کارآمدی و عملکرد این حوزه به حرکت صندوق ها در راه صحیح و مأموریت واقعی شان کمک می نماید و از طرفی، حمایت های معاونت علمی را بر طبق این شاخص ها جهت دهی و هدفمند خواهد نمود. در واقع شفافیت خوبی ایجاد و مشخص می شود که هر صندوق بر مبنای چه معیارها و مؤلفه هایی مورد حمایت صندوق قرار گرفته و چه عملکردی عرضه کرده است.
دهقانی اضافه کرد: صندوق هایی که در دسته آخر یا چهارم قرار می گیرند، درصورتی که نتوانند امتیازات لازم را کسب کنند و به حد نصاب شاخص ها نرسند، لغو مجوز می شوند تا عملکرد ضعیف این صندوق ها، صدمه ای به اهمیت و جایگاه صندوق های پژوهش فناوری که نقشی مهم و اثرگذار در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور دارند، وارد نکند.