۳۰ نفر از جهادگران نمونه جهاد دانشگاهی

به گزارش نیوزتل، در چهل و سومین سالگرد جهاد دانشگاهی ۳۰ نفر از جهاد گران نمونه جهاد دانشگاهی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبر نگار مهر، عصر امروز در مراسم چهل و سومین سالگرد جهاد دانشگاهی که در پژوهشگاه رویان برگزار شد، ۳۰ جهادگر نمونه کشوری معرفی و تقدیر گردید. اسامی تقدیرشدگان: آموزش و کارآفرینی ۱- فاطمه بیات (کارشناس امور آموزشی / جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی) کارشناس نمونه آموزش و کارآفرینی
۲- هاشم محبی بیرونده (مسئول مرکز آموزش کوتاه مدت رجایی شهر / جهاددانشگاهی استان البرز) کارشناس نمونه آموزش و کارآفرینی
۳- فاطمه اسدی پور (مسئول قسمت برنامه ریزی و توسعه آموزشی / سازمان جهاددانشگاهی استان یزد) کارشناس نمونه آموزش و کارآفرینی
۴- محمد پورمحمود حصار (سرپرست معاونت آموزشی / جهاددانشگاهی استان آذربایجان غربی) مدیر نمونه آموزش و کارآفرینی
۵- محمد ابراهیم کلائی (مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزشی / سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی) مدیر نمونه آموزش و کارآفرینی
۶- علی کریمیان (معاون آموزشی / جهاددانشگاهی استان سیستان و بلوچستان) مدیر نمونه آموزش و کارآفرینی
۷- منوچهر جهانیان (عضو هیأت علمی / دانشگاه علم و فرهنگ) عضو نمونه هیأت علمی آموزشی فرهنگی ۸- سیده مهری نامداریان (کارشناس نیازسنجی مطالعات فرهنگی / جهاددانشگاهی استان لرستان) کارشناس نمونه فرهنگی
۹- محمدحسین دهقان نیری (مدیر دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر) مدیر نمونه فرهنگی
۱۰- مهدیه شاه نظری اول (معاون برنامه ریزی و راهبری فعالیتهای دانشجویی / سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی) مدیر نمونه فرهنگی ۱۱- فهیمه بصیرت (مسئول قسمت دبیرخانه، کارگزینی و رفاه / جهاددانشگاهی استان فارس) کارشناس نمونه پشتیبانی و مدیریت منابع
۱۲- زهرا علی بابایی (کارشناس پشتیبانی / جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان) کارشناس نمونه پشتیبانی و مدیریت منابع
۱۳- الیاس مجیدی پور (مسئول میهمان سرا / جهاددانشگاهی استان گلستان) کارشناس نمونه پشتیبانی و مدیریت منابع
۱۴- مریم یزدان پناه (مدیر امور اداری / جهاددانشگاهی استان خراسان شمالی) مدیر نمونه پشتیبانی و مدیریت منابع
۱۵- ابوالحسن یوسفی مأوی (مدیر امور مالی / پژوهشکده گیاهان دارویی) مدیر نمونه پشتیبانی و مدیریت منابع
۱۶- فرهاد محمدی (کارپرداز / جهاددانشگاهی استان کردستان) عضو نمونه پشتیبانی و امور مجلس
۱۷- جلیل حبیب زاده (خدمتگزار / جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر) عضو نمونه پشتیبانی و امور مجلس
۱۸- مجید عبدی (کارپرداز / جهاددانشگاهی استان ایلام) عضو نمونه پشتیبانی و امور مجلس
۱۹- سید حسن موسوی کردمیری (مدت معین کارگری / جهاددانشگاهی استان سمنان) عضو نمونه پشتیبانی و امور مجلس ۲۰- الهام اراضی (کارشناس کنترل کیفی / جهاددانشگاهی استان قم) کارشناس نمونه پژوهش و فناوری
۲۱- کیومرث سلیمی نژاد (کارشناس علوم آزمایشگاهی / پژوهشگاه ابن سینا) کارشناس نمونه پژوهش و فناوری
۲۲- رضا عزیزی (کارشناس مکانیک / سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیر) کارشناس نمونه پژوهش و فناوری
۲۳- فرشید پاسدار هیر (مدیر مرکز خدمکات تخصصی مطالعات شهری / جهاددانشگاهی استان اردبیل) مدیر نمونه پژوهش و فناوری
۲۴- سیدمرتضی سیدجعفری (عضو هیأت علمی و مدیرگروه برنامه ریزی، نظارت و توسعه پژوهش و فناوری / سازمان جهاددانشگاهی علم و صنعت) عضو هیأت علمی نمونه پژوهش و فناوری
۲۵- ابراهیم سفیداری (عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی زمین شناسی نفت / پژوهشکده علوم پایه کاربردی) عضو هیأت علمی نمونه پژوهش و فناوری
۲۶- فرشته کرمعلی (عضو هیأت علمی پژوهشکده زیست فناوری / پژوهشگاه رویان عضو هیأت علمی نمونه پژوهش و فناوری ۲۷- سید محمود حسینی (مدیر حراست / دانشگاه علم و فرهنگ) مدیر نمونه حراست ۲۸- سید مهران مهدوی (مدیر روابط عمومی / پارک فناوری البرز) مدیر نمونه روابط عمومی ۲۹- عبدالصاحب حسینی (مسئول دفتر حوزه ریاست / جهاد دانشگاهی استان هرمزگان) کارشناس نمونه حوزه ریاست ۳۰- طاهره بابایی (عکاس / خبرگزاری بین المللی قرآن کریم) خبرنگار و تلاشگر نمونه رسانه های جهاد دانشگاهی همینطور از رضا علیخانی جهادگر دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در جهت صعود به هفت قله در آستانه سالگرد تشکیل این نهاد تقدیر گردید.

منبع: