یک مقام مسول معاونت علمی مطرح کرد؛ ارتقاء سطح تولید و راندمان محصولات گلخانه ای و شیلاتی

نیوزتل: مدیر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه و شیلاتی معاونت علمی از توسعه و ارتقاء عملکرد زنجیره ارزش دانش بنیان بمنظور تولید محصولات گلخانه‍ای و شیلاتی آگاهی داد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نادرقلی ابراهیمی در این بازدید که با حضور نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری خوزستان و دستگاه های اجرائی استان انجام شد، برنامه ها و اولویت های معاونت علمی برای توسعه کمی و کیفی گلخانه ها، مزارع پرورش میگو، ماهی و سایر آبزیان و روش های حمایتی از طرح ها را تشریح شد.
ابراهیمی با تکیه بر پتانسیل ها و توانمندی های موجود کارهای کشاورزی در استان خوزستان اظهار داشت: با عنایت به این که بیش از ۶۵ درصد آب های سطحی کشور در این استان قرار دارد، لازم است برنامه ریزی مناسب برای افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی استان صورت گیرد و اساسا دانش، فناوری و نوآوری بیشترین تأثیرگذاری را در این مساله دارا است.
مدیر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی اضافه کرد: شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان شرایط بسیار مناسبی برای ایجاد زنجیره ارزش تولید میوه های گرمسیری در گلخانه های با سازه های ارزان فراهم می آورد که می تواند با حداقل مبلغ سرمایه گذاری بیشترین راندمان را در پی داشته باشد.
وی اضافه کرد: دسترسی به آب های آزاد، آب های سطحی فراوان و همین طور زه آب فراوان و بلا استفاده بخش کشاورزی از فرصت های بسیار مناسب برای تولید محصولات شیلاتی همچون پرورش انواع ماهیان گرمابی و سردآبی، پرورش میگو، توسعه قفس های پرورش ماهی و سایر کارهای در رابطه با آبزی پروری را فراهم نموده، با این وجود ضریب نفوذ دانش و فناوری در این بخش در سطح نسبتا پایینی است و رسوخ دانش، فناوری و نوآوری یکی از برنامه های اولویت دار معاونت علمی در زنجیره ارزش پرورش انواع آبزیان بوده و برنامه های مناسبی در این بخش درحال تدوین و اجرا است.
مدیر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه و شیلاتی معاونت علمی با اشاره به زمینه ایجاد، توسعه و ارتقاء زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای و شیلاتی با بوجودآوردن کنسرسیوم های دانش بنیان که شامل سرمایه گذاران، بهره برداران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان و شرکت های دانش بنیان و فناور بوده، اضافه کرد: راهبری، هدایت و پشتیبانی از اعضای کنسرسیوم ها بمنظور ایجاد زنجیره ارزش در یک چارچوب همکارانه از برنامه های اصلی برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی معاونت علمی است.
در ادامه این بازدید شرکتها ضمن ارائه توانمندی ها و ظرفیت ها، مسائل و نیازهای خودرا مطرح نمودند که برای هر کدام تصمیماتی برای پیگیری تا حصول نتیجه گرفتن گردید. در این برنامه مدیرکل دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و نمایندگانی از ادارات و موسسات مرتبط در سطح استان نیز حضور داشتند.

منبع: