توسط اتحادیه اروپا مطرح شد؛ تلاش اروپا برای عدم دسترسی چین به تکنولوژی های جدید

به گزارش نیوزتل، کمیسیون اتحادیه اروپا از اقداماتی مانند بررسی سرمایه گذاریهای خارجی و کنترل های صادراتی برای عدم دسترسی کشورهایی مثل چین به فناوری های برتر و استفاده از آنها برای مقاصد نظامی رونمایی می نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا استراتژی امنیت اقتصادی خویش را به قانون گذاران این منطقه و کشورهای عضو عرضه می کند. مقرر است رهبران این کشورها هفته آینده در بروکسل در رابطه با رابطه با چین گفتگو کنند. هرچند این استراتژی به صورت رسمی یک قانون پیشنهادی نیست، اما در واقع برنامه هایی را مطرح می کند که اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو باید برای کاهش ریسک قدرت گرفتن چین و اجتناب از دسترسی به فناوری از راه صادرات یا سرمایه گذاری خارجی در نظر بگیرد. کمیسیون اتحادیه اروپا باید در این حوزه با دقت عمل کند چونکه دولت های اروپایی خواستار حفظ اعطای مجوز صادرات فناوری هستند و همزمان بر حفظ منافع امنیتی خود تاکید دارند. یک طرح عرضه شده از جانب هلند به صورت موثر شرکتهای چینی را از خرید ابزارهای لیتوگرافی ASML منع می کند که برای ساخت نیمه رساناها به کار می رود، نمونه ای از این موارد است البته هلند در این حوزه به صورت جداگانه عمل کرده است اما خواهان آن بود که محدودیت مذکور در سرتاسر اتحادیه اروپا اجرا شود. مقامات اتحادیه اروپا هم اشاره کرده اند هیچ راه روشنی برای انجام این کار وجود ندارد. البته اتحادیه اروپا صادرات کالاهای با قابلیت مصرف دوگانه که امکان دارد کاربرد نظامی هم داشته باشند را کنترل می کند اما این اقدام فناوری های درحال شکوفایی را در بر نمی گیرد. دیپلمات های اروپایی معتقدند این منطقه باید به صورت دقیق مشخص نماید خواستار محدودیت کدام ریسک ها است و همینطور باید ثابت شود اقدامات فعلی این ریسک ها را برطرف نمی کنند. علاوه بر آن چه گفته شد، امکان دارد کمیسیون اتحادیه اروپا دانشجویان خارجی که تصمیم دارند در زمینه های فنی تحصیل کنند را هم در بر گیرد در همین راستا هلند مشغول بررسی ایجاد یک قانون است.

منبع: