در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری؛ مشکلات حقوقی و قضایی دانش بنیان ها ۶ تیرماه بررسی می شود

به گزارش نیوزتل، مشکلات حقوقی و قضایی دانش بنیان ها توسط مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ۶ تیرماه جاری بررسی می شود.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری آمادگی خویش را برای پاسخگوئی به مراجعان و فعالان حوزه شرکتهای دانش بنیان و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی اعلام نمود. این کار با مساعدت معاونت توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.
این مجتمع قضایی اعلام نموده در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری بر رشد تولید داخلی و با عنایت به در پیش بودن هفته قوه قضاییه در روز ۶ تیرماه جاری به بررسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان می پردازد تا مشکلات و چالش های این فعالان دانش محور رفع گردد.
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری به منظور تحقق اهداف مقرر در سند تحول قضایی در حوزه پشتیبانی از بنگاه های تولیدی و شناسایی و مساعدت به رفع مشکلات شرکتهای دانش بنیان در زمینه امور قضایی و حقوقی می خواهد تا در روز ۶ تیرماه جاری پاسخگوی مشکلات حقوقی و قضایی این شرکت ها باشد.

منبع: