با حمایت ستاد علوم شناختی؛ توسعه زیرساخت های علوم شناختی در مراکز علمی و دانشگاهی

به گزارش نیوزتل، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری؛ زیرساخت های تخصصی در حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور توسعه می یابد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این ستاد طی سالهای اخیر برای کاربردی شدن علم و توسعه علوم شناختی گامهای موثری برداشته است و بنا به قول محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی، حمایت ها و اقدامات موثری در این حوزه از جانب ستاد صورت گرفته است و برای تأمین نیازهای داخلی و دستیابی به خودکفایی؛ مبحث تولید و توسعه ابزارهای و محصولات شناختی با جدیت دنبال می شود.
وی اعتقاد دارد که یکی از مهم ترین مأموریت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی؛ «معرفی و تثبیت اهداف، برنامه ها و فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی»، «همکاری با مراکز و نهادهای آموزشی و علمی»، «ایجاد و توسعه زیرساخت ها» و «تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه دانش علوم و فناوری های شناختی» است و ستاد در این عرصه اقدامات خوبی داشته است.
به گفته مهدوی، ضروریست با کمک ابزارهایی که در امر توسعه و گسترش این دانش حاصل شده است، بازار کسب و کار برای ارائه خدمات به جامعه و تولید محصولات شناختی توسعه و گسترش یابد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی، ایجاد، تجهیز و توسعه لابراتوار های تحقیقاتی در مراکز علمی، آموزشی و تخصصی را از افتخارات ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی عنوان نمود و اظهار داشت: در جهت تأمین نیازهای جامعه و تربیت و تأمین نیروی انسانی مجرب و متخصص فعالیت ها و تلاش ها برای توسعه زیرساخت های تخصصی در حوزه علوم شناختی در سطح کشور ادامه می یاید.
وی با اشاره به اینکه مأموریت این این ستاد بر مبنای هدف گذاری در چارچوب نقشه راه پیگیری می شود، بیان نمود: در حوزه تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص آئین نامه هایی تدوین شده است که از ورود دانشجویان و اساتید سایر رشته ها به حوزه علوم و فناوری های شناختی استقبال می شود.