معاون وزیر بهداشت مطرح کرد: نقشه راه فناوری حوزه سلامت کشور تدوین می شود

به گزارش نیوزتل، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به برنامه های توسعه و تقویت زیرساخت های فناوری سلامت، اظهار داشت: زمینه های فناوری سلامت در راستای تقویت و رشد تولید در اقتصاد سلامت سازماندهی شده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی برنامه های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در امتداد نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» را عمدتاً در حوزه توسعه و تقویت زیرساخت های فناوری سلامت دانست. پناهی، گفت: طبق برنامه ریزی ها اقدامات لازم در چهار بخش تدوین نقشه راه فناوری حوزه سلامت کشور، توسعه و تقویت شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، توسعه و تقویت زیرساخت های مراکز رشد، مراکز نوآوری و توسعه و تقویت زیرساخت های پارک های علم و فناوری سلامت دسته بندی شده اند. امید داریم با اجرای این برنامه ها روند نیل به اهداف تعیین شده متناسب با شعار سال تسهیل شود. وی با اشاره به تدوین نقشه راه فناوری حوزه سلامت کشور در گام نخست، عنوان کرد: سه حوزه اصلی ایجاد نظام ارزیابی کمی و کیفی فناوری حوزه سلامت کشور GII، افزایش راندمان اتاق تمیز و ایجاد بستر تولید و عرضه محصولات حوزه فناوری سلامت ذیل ساختار وزارت بهداشت در برنامه های معاونت گنجانده شده است. پناهی افزود: از یک سو افزایش شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت و افزایش میزان محصولات تجاری سازی شده و اختراعات و از طرف دیگر ارائه مشاوره تخصصی به شرکتها جهت افزایش دانش فنی آنها بدون تردید توسعه و تقویت شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت را در پی خواهد داشت. وی اظهار داشت: تا حالا سه سال پی در پی شرکت های دانش بنیان سلامت در هر سه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و فرآورده های دارویی تشخیص و درمان و فناوری های زیستی روند صعودی داشته اند. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به گسترش زیرساخت های مراکز رشد اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون ۹۸ مرکز رشد سلامت در کشور فعال است که ۸ مرکز در سال قبل به راه افتاده است. وی ادامه داد: قدمهای بعدی علاوه بر افزایش کمی مراکز رشد تصویب چارت مراکز رشد، توسعه مراکز رشد خصوصی، تاسیس مراکز نوآوری تخصصی در مراکز رشد کشور و همین طور تاسیس مراکز نوآوری خصوصی در نظر گرفته شده است. بگفته پناهی هم اکنون ۱۶ پارک علم و فناوری سلامت در کشور فعال می باشند که بیش از ۶۱ شرکت در آنها مستقر است که موفق به تولید ۱۴۸ محصول شده اند. وی افزود: ادامه این روند افزایشی و کمک به راه اندازی و توسعه پارک های علم و فناوری سلامت در برنامه معاونت قرار دارد. اساسنامه تیپ پارک های فناوری سلامت جهت تسهیل در فعالیت ها باید اصلاح گردد و جهت نظارت بر عملکرد این بخش مطابق با اهداف تعیین شده ارزیابی عملکرد پارک ها نیز از موارد ضروری محسوب می شود.

منبع: