در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ اولین مدرسه اخلاق در پژوهش

به گزارش نیوزتل، اولین مدرسه اخلاق در پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار گردید.

به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اولین مدرسه اخلاق در پژوهش (دوره مقدماتی) در ایرانداک از نهم تا یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲، در ۱۲ جلسه و به مدت ۲۶ ساعت توسط شش نفر از استادان و مدرسان ایرانداک برای مخاطبان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی و دانشجویان برگزار گردید.
اخلاق پژوهش، کانون ها و کدنامه های اخلاق در پژوهش، اخلاق گردآوری داده های پژوهش، ملاحظات اخلاقی در تعامل با سوژه های انسانی، اخلاق نگارش و انتشار در پژوهش های علمی، ملاحظات اخلاقی در راهنمایی پژوهش، اخلاق همکاری در پژوهش های علمی، اخلاق داوری در پژوهش های علمی، معرفی مصداق های سرقت علمی، عوامل موثر بر بدرفتاری علمی، اخلاق تحلیل داده های پژوهشی، و ابزارهای همانندجویی در جهان و ایران ازسرفصل های آموزشی این دوره بودند.

منبع: