رئیس فراکسیون زنان مجلس: ۲۴ درصد از آمار ثبت اختراع ایران متعلق به زنان است

به گزارش نیوزتل، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه ۲۴ درصد از آمار ثبت اختراع متعلق به زنان است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی این است که زنان نمونه را معرفی نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، دکتر قاسم پور رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی امروز در دومین رویداد شکوفا که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با اعلان اینکه سهم زنان از مدیریت در زیست بوم دانش بنیان ۲۵ درصد است، اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه ۱۴ تا ۱۸ درصد و در ایران ۲۴ درصد از آمار ثبت اختراع متعلق به زنان است. وی با تأکید بر این که هم اکنون پتانسیل های ویژه ای در زمینه زنان به وجود آمده است، عنوان کرد: در زمینه مالکیت فکری، جرئت تبدیل ایده به محصول دانش بنیان باید ارتقا پیدا کند که مهم ترین حلقه مفقوده همین موضوع است. رییس فراکسیون زنان افزود: در عرصه فرهنگسازی، مهم ترین اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی این است که زنان نمونه را معرفی کنند. قاسم پور اظهار داشت: در زمینه قانونگذاری در مجلس یازدهم موضوع حضور و اثرگذاری بانوان در زیست بوم دانش بنیان ها در اولویت است. وی اظهار داشت: تمام تلاش ما در قانون جهش تولید دانش بنیان این بود که حتما نظرات بانوان اعمال شود. وی تاکید کرد: در سیاست گذاری آموزشی باید به این نکته دقت کنیم که باید سوق آموزش های بنیادی برای عرصه دانش در کنار خلق نوآوری در آموزش مورد توجه قرار بگیرد. رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه در امتداد اهمیت موضوع بانوان، سال قبل جلسه ای با بانوان تأثیرگذار و رییس جمهور داشتیم، اظهار داشت: قانونگذاری قانون مالکیت صنعتی به پایان رسیده و در تعامل با شورای نگهبان است.

منبع: