با تغییر رنگ؛ بانداژی که عفونت زخم را اخطار می دهد

به گزارش نیوزتل، یک بانداژ جدید زخم طراحی شده که در صورت بروز عفونت رنگ آن تغییر می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، امکان دارد پزشکان مجبور شوند برای کنترل زخم و اجتناب از عفونت آن، بانداژ را زودتر از حد معمول باز کنند و فرآیند درمان را به تعویق بیندازند. محققان دانشگاه های لینکوپینگ، اوربرو و لولئو سوئد این بانداژ را ابداع نموده اند که شامل شبکه ای از نانو سلولز است که با ماده متخلخل سیلیکا حامل رنگ BTB پوشیده شده است. در درجه نخست، این شبکه به اندازه کافی محکم است تا اجازه ندهد باکتری های خارجی به آن نفوذ کنند و از طرفی به اندازه ای آزاد است که اجازه دهد مایعات و گازها از آن بگذرند. گذر مایعات و گازها برای فرآیند درمان حیاتی می باشد. به صورت ایده آل این بانداژ تا زمان بهبود کامل زخم روی آن باقی می ماند.
اگر در هر نقطه ای از مرحله درمان عفونت رخ دهد، باکتری سبب می شود pH محل زخم بیشتر شود. این امر سریع تر از علائم دیگر مانند قرمز شدن یا تورم محل عفونت نمایان می شود. از آن مهم تر هنگامیکه مقدار pH زخم از ۷ عبور کند رنگ BTB تغییر می کند. به صورت دقیق تر در حالتی که pHکمتر است رنگ بانداژ زرد و هنگامیکه pH بالاتر می رود رنگ آن به آبی تغییر می کند. در نتیجه این امر کل بانداژ به رنگ آبی درمی آید و با چشم غیرمسلح میتوان تغییر رنگ را مشاهد کرد. بدین سان آغاز عفونت به پرستاران اخطار داده می شود. از طرفی محققان برای پیشگیری از ایجاد چنین عفونتی مشغول توسعه ترکیبات آنتی باکتریال مبتنی بر مولکول هایی به نام لیپو پپتاید هستند که میتوان آنرا در شبکه های نانوسلولز به کار برد. این تحقیق به تازگی در ژورنال « متریالز تودی بیو» انتشار یافته است.

منبع: