در نامه انجمن ها عنوان شد؛ بیم مولفان آلمانی از تهدید هوش مصنوعی برای آثارشان

به گزارش نیوزتل، ۴۲ انجمن واتحادیه تجاری آلمانی که نماینده بیشتر از ۱۴۰ هزار مولف و بازیگر هستند از اتحادیه اروپاخواستند سریعتر پیش نویس قوانین هوش مصنوعی را فراهم آورد.
به گزارش نیوزتل به نقل از رویترز، همینطور آنها به تهدید چت جی پی تی برای کپی رایت آثارشان اشاره کردند. اتحادیه های تجاری برای بخش های خلاقیت محور و همینطور انجمن های عکاسان، طراحان، روزنامه نگاران و تصویرسازان در نامه ای به کمیسیون اتحادیه اروپا، هیات اروپا و قانونگذاران اتحادیه اروپا نگرانی های خویش را مطرح نمودند. در این نامه به اهمیت نگرانی های روز افزون در رابطه با هوش مصنوعی مولد مانند چت جی پی تی که می تواند از انسان ها تقلید کند و متن و تصویر بسازد، هم پرداخته شده است. در بخشی از این نامه آمده است: استفاده غیر مجاز از محتوای آموزشی محافظت شده، پردازش غیرشفاف آن و جایگزین کردن قابل پیشبینی منابع با محصول خروجی هوش مصنوعی مولد سوالاتی بنیادین در رابطه با مسئولیت پذیری و پاداش بوجود می آورد که باید پیش از ایجاد صدمه های جبران ناپذیر، به آنها پرداخته شود. هوش مصنوعی مولد باید در مرکز هر قانون در ارتباط با بازار هوش مصنوعی باشد. کمیسیون اتحادیه اروپا سال قبل قوانین هوش مصنوعی را پیشنهاد کرد و در ماههای آینده قانونگذاران این منطقه و کشورهای عضو در رابطه با جزئیات نهایی آن توافق خواهند کرد. قوانین مذکور هوش مصنوعی مولد در سرتاسر چرخه تولید محصول را شامل می شود. آنها همینطور خواهان آن شدند تا تهیه کنندگان چنین فناوری مسئولیت محتوای ساخته شده توسط هوش مصنوعی را بخصوص در باره نقض حقوق فردی و کپی رایت، اخبار جعلی یا تبعیض بپذیرند.