راکتور خورشیدی که هیدروژن تولید می کند

نیوزتل: مهندسان موسسه EPFL یک راکتور خورشیدی به شکل بشقاب ماهواره ساخته و آزمایش کرده اند که می تواند از نور خورشید و آب گاز هیدروژن تولید نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، این سیستم نه فقط در تولید هیدروژن بسیار کارآمد است، بلکه اکسیژن و گرمای بی استفاده را جذب و از آنها استفاده می نماید. هیدروژن یکی از عناصر کلیدی در انرژی های تجدیدپذیر است که یکی از روش های تأثیرگذار در به دست آوردن آن تجزیه آب به مولکول های سازنده آنست. هنگامیکه در این پروسه انرژی خورشیدی به کار گرفته شود، فتوسنتز مصنوعی نامیده می شود. راکتور جدید نیز از همین روش استفاده می نماید. بنظر می رسد راکتور EPFL شبیه یک بشقاب ماهواره است و بر طبق اصول مشابهی کار می کند. این بشقاب دارای سطح خمیده است که تا حد ممکن نور خورشید را جمع آوری و آنرا روی دستگاه کوچکی که در فضا معلق است، متمرکز کند. در این تحقیق بشقاب مذکور گرمای خورشید را جمع آوری و آنرا حدود ۸۰۰ برابر روی یک راکتور فوتوالکتروشیمیایی متمرکز می کند. آب نیز به راکتور پمپاژ می شود و انرژی خورشیدی برای جدا کردن مولکول ها به هیدروژن و اکسیژن استفاده می شود. همین طور راکتور دو محصول دور ریز دیگر این پروسه را جذب می کند که در حقیقت همان اکسیژن و گرما هستند. اکسیژن برای بیمارستان ها و مصارف صنعتی قابل استفاده می باشد و از طرف دیگر گرما نیز از یک مبدل می گذرد و می توان از آن برای گرم کردن آب یا فضای داخلی ساختمان استفاده نمود. راکتور مذکور قبل از این به مدت ۱۳ روز آزمایش شد تا عملکرد آن در وضعیت آب وهوایی مختلف بررسی شود. همین طور مشخص شد کارآمدی تبدیل انرژی خورشیدی به هیدروژن در این ابزار بطور متوسط بیش از ۲۰ درصد است و روزانه حدود ۵۰۰ گرم هیدروژن تولید می شود. این تیم معتقد می باشد سیستمی با چنین بازدهی در طول یک سال می تواند ۱.۵ خودروی پیل سوختی هیدروژنی را که مسافت متوسطی را طی می کنند، یا حدود نیمی از برق مورد نیاز یک خانوار چهار نفره را تامین کند. گام بعدی پژوهشگران ایجاد یک واحد آزمایشی شامل چندصد کیلووات در یک کارخانه تولید فلز است. در این کارخانه هیدروژن برای بازپخت فلز، گرما برای داغ کردن آب و اکسیژن برای بیمارستان های اطراف جمع آوری می شود.

منبع: