سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم مطرح کرد؛ تحرک بخشی زیست بوم نوآوری استانها با طرح توسعه اکوسیستم نوآوری

به گزارش نیوزتل، سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم اظهار داشت: بمنظور توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استانها، این معاونت، پیشبرد طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استانها (تانا) را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت علوم، امید رضایی فر در تشریح طرح تانا اظهار داشت: معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تا حالا در تلاش بوده که با تاکید بر ظرفیت ها و پتانسیل های مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و پیوند زدن آن به نیازهای فناورانه و مسائل کشور، مبادرت به توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استانهای کشور کند. بهمین منظور، این معاونت پیشبرد طرح “توسعه اکوسیستم نوآوری استانها (تانا)” را در دستور کار خود قرار داده است.
وظیفه اصلی توسعه اکوسیستم نوآوری استانها (تانا)
رضایی فر درباب وظیفه اصلی توسعه اکوسیستم نوآوری استانها اظهار داشت: در طرح تانا پارک علم و فناوی نیازهای فناورانه دستگاه های اجرائی و صنایع استان را شناسایی و سپس این نیازها بوسیله فراخوان به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان و… ارسال می شود و سپس ایده ها ارسال و پس از غربالگری و ارزیابی، این ایده ها مورد حمایت قرار می گیرند و پس از آن تفاهم نامه امضا می شود.
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری اضافه کرد: در همین راستا نیازهایی که در طرح تانا شناسایی شود، در طرح نظام ایده و نیازها (نان) مطرح شده و در مجموع ده ها تفاهم نامه بین طرفین تقاضا و ایده منعقد شده است. از سال قبل تا کنون ۲۹ مراسم تانا برگزار شده است که نخستین آن در تیرماه و آخرین مراسم در هفته آخر اسفندماه سال قبل در زمینه های علوم پزشکی، ماشین آلات و تجهیزات، هوش مصنوعی، برق و الکترونیک، آب و فاضلاب، فناوری اطلاعات، کشاورزی، تجهیزات آزمایشگاهی و… برگزار شده است و در سال جدید برنامه تانا همچنان با قوت خود باقی است.
وی اضافه کرد: همین طور نشست تبادل و تجارب تانا در اردیبهشت ماه برگزار و از کتاب تانا نیز رونمایی خواهد شد.
اهداف توسعه اکوسیستم نوآوری استانها (تانا)
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در ادامه با اهمیت ترین هدف تانا را اینگونه تشریح کرد: شبکه سازی و بهم رسانی نقش آفرینان مختلف زیست بوم نوآوری و فناوری در هر استان با محوریت پارک های علم و فناوری جهت حل مسائل رفع نیازهای فناورانه بخش دولتی و خصوصی بوسیله فعال کردن ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و فناورانه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و اهرم کردن منابع مالی نهادهای مختلف تا حصول نتیجه و حل مسئله از دیگر اهداف تانا بوده است.
پشتوانه قانونی طرح توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استانها (تانا)
وی در ارتباط با ضمانت اجرای این طرح اظهار داشت: طبق ماده ۱۲ قانون جهش تولید دانش بنیان، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خودرا با اولویت تقویت کارهای نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.
رضایی فر اضافه کرد: همین طور طبق ماده ۸ بخشنامه پشتیبانی از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم موظف است ضمن تهیه و ابلاغ ضوابط اجرائی طرح توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استانها، از پارک های علم و فناوری که در طرح توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استانها مشارکت می کنند، حمایت لازم را به عمل آورد. در این جهت به هر پارک علم و فناوری که طرح تانا را برگزار کند مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد که تا حالا ۲۹ پارک طرح تانا را برگزار کرده اند و مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، به آنها کمک مالی شده است.
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، لزوم نگاه به طرح تانا به عنوان یک ماموریت جاری و نه یک رویداد مقطعی (ایجاد دبیرخانه دائمی طرح تانا)، لزوم گفتمان سازی و شبکه سازی در استان و مشارکت دادن همه ذینفعان و کنشگران زیست بوم نوآوری (ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان)، لزوم اطلاع رسانی، تدوین و ارسال گزارش و تعریف نیازها و ایده ها در سامانه نظام ایده ها و نیازها (سامانه نان)، لزوم پوشش کل بازیگران زیست بوم نوآوری هم در طرف عرضه (دانشگاهیان و فناوران) و هم در طرف تقاضا (دولتی و خصوصی)، لزوم بهره برداری از همه سازوکارهای تامین مالی موجود (صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری، بودجه پژوهشی دستگاه های دولتی، طرح های بنیاد ملی نخبگان، سرمایه گذاران خطرپذیر، سرمایه گذاران خصوصی، خیرین و…)، لزوم پیگیری پروسه تا عقد قرارداد و حل مسئله (جهت بهره برداری از منابع شورای عالی عتف) را از تجربیات برگزاری و نکات کلیدی طرح تانا برشمرد.