آیا هوش مصنوعی در ارزیابی سلامت قلب بهتر از متخصص سونوگرافی عمل می کند؟

به گزارش نیوزتل، محققان دریافته اند که هوش مصنوعی در ارزیابی و تشخیص عملکرد قلب با بررسی اکوکاردیوگرافی در مقایسه با ارزیابی های انجام شده توسط متخصص سونوگرافی، عملکرد بهتری دارد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، به گفته محققان مرکز پزشکی سیدرز-ساینای (Cedars-Sinai) و تحقیقات آنها که در مجله ی معتبر نیچر منتشر شده است، هوش مصنوعی در ارزیابی و تشخیص عملکرد قلب در مقایسه با ارزیابی های اکوکاردیوگرافی انجام شده توسط متخصصان سونوگرافی بهتر عمل می کند.
این یافته ها بر مبنای نخستین کارآزمایی بالینی تصادفی از عملکرد هوش مصنوعی در بررسی قلب و عروق به دست آمده است که توسط محققان موسسه قلب اسمیت (Smidt) و بخش هوش مصنوعی در مرکز پزشکی سیدرز-ساینای رهبری می شود.
دیوید اویانگ (David Ouyang)، متخصص قلب و محقق اصلی کارآزمایی بالینی و نویسنده ارشد این مطالعه، می گوید: این کارآزمایی شواهد دقیقی عرضه می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به روشی جدید می تواند کیفیت و اثربخشی تصویربرداری اکوکاردیوگرافی را برای خیلی از بیماران بهبود بخشد.
محققان مطمئن هستند که این فناوری زمانی که در سرتاسر نظام بالینی در سیدرز-ساینای و نظام های بهداشتی در سرتاسر کشور به کار گرفته شود، مفید خواهد بود.
در سال ۲۰۲۰، محققان موسسه ی قلب اسمیت و دانشگاه استنفورد یکی از نخستین فناوری های هوش مصنوعی را برای ارزیابی عملکرد قلب، توسعه دادند. تحقیقات آنها هم در مجله ی نیچر منتشر گردید.
بر طبق این یافته ها، این مطالعه جدید با مقایسه ارزیابی های اولیه انجام شده توسط هوش مصنوعی و یک متخصص سونوگرافی بررسی کرد که آیا هوش مصنوعی در ارزیابی سه هزار و ۴۹۵ اکوکاردیوگرافی قفسه سینه دقیق تر عمل می کند یا خیر.
این یافته ها نشان داد که متخصصان قلب اغلب با ارزیابی اولیه هوش مصنوعی موافق بودند و تنها ۱۶.۸ درصد از ارزیابی های اولیه انجام شده توسط هوش مصنوعی احتیاج به اصلاحات داشتند. این در شرایطی است که متخصصان قلب ۲۷.۲ درصد از ارزیابی های اولیه انجام شده توسط متخصص های سونوگرافی را اصلاح کردند.
پزشکان قادر به تشخیص این که کدام ارزیابی ها توسط هوش مصنوعی و کدام توسط متخصص سونوگرافی انجام شده است، نبودند.
کمک هوش مصنوعی سبب صرفه جویی در وقت متخصصان قلب و سونوگرافی شد.
اویانگ می گوید: ما از متخصصان قلب خود خواستیم حدس بزنند که آیا تفسیر اولیه توسط هوش مصنوعی انجام شده است یا بوسیله ی یک متخصص سونوگرافی، و معلوم شد که آنها نمی توانند تفاوت را تشخیص دهند. این نشان دهنده عملکرد قوی الگوریتم هوش مصنوعی و همینطور ادغام یکپارچه آن با نرم افزار بالینی است.
اویانگ می گوید امید اینست که در وقت پزشکان صرفه جویی شود و بخش های خسته کننده تر تصویربرداری قلبی به حداقل برسد. با این وجود، متخصص قلب، داور نهایی خروجی مدلهای هوش مصنوعی باقی می ماند.

منبع: