رییس سازمان فضایی خبر داد؛ پشتیبانی از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در برنامه ۱۰ ساله فضایی

به گزارش نیوزتل، رییس سازمان فضایی با تأکید بر این که حوزه اقتصاد فضا جزو لاینفک برنامه ۱۰ ساله فضایی است، اظهار داشت: در این برنامه جایگاه ویژه ای برای پشتیبانی از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان این حوزه دیده ایم.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان فضایی ایران، حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران در دورهمی شرکتهای دانش بنیان خصوصی حوزه فضایی، ضمن اشاره به تجربه در زمینه تأسیس و رشد بخش خصوصی دانش بنیان و آشنایی با مشکلات آن اظهار داشت: امید دارم که بتوانم موانع پیش روی شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی را از پیش پا بردارم. وی با اشاره به اینکه امیدواریم بخش خصوصی حوزه فضایی را تقویت نماییم، اضافه کرد: البته این توقع وجود دارد که بخش خصوصی هم باید به بخش دولتی کمک نماید و شاید بهترین کمک اینست که بخش خصوصی بداند، مکمل بخش دولتی است. در مقابل ما هم موظفیم به بخش خصوصی کمک نماییم و مسیر حرکتش را تا جایی که می توانیم، هموار نماییم. سالاریه خاطرنشان کرد: ما موظفیم مسیر را طوری هموار نماییم که بخش خصوصی در راه اجرای خیلی از پروژه های مهم فضایی کشور گام بردارد. وی با ذکر مثالی از تلاش سازمان فضایی برای تقویت بخش خصوصی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان مناقصه با ترک تشریفات از راه قانون ساخت اول که در تاریخ کشور بی سابقه است، به کمک معاونت علمی، در حوزه ساخت ماهواره در قسمت خصوصی را دنبال کردیم که در شرف عملیاتی شدن است. معاون وزیر ارتباطات ضمن اشاره به این که سازمان فضایی به سمتی درحال حرکت است که برای تقویت بخش خصوصی، خرید تضمینی تصاویر ماهواره ای از شرکتهای دانش بنیان را در دستور کار دارد، اظهار داشت: توقع اینست که بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان هم خیلی بیشتر از شرایط فعلی، متحد عمل کنند و در کنار هم یک مجموعه منسجم تشکیل دهند. سالاریه خاطرنشان کرد: در تلاشیم هفته آینده سیاست ها و برنامه های کلان برنامه ۱۰ ساله فضایی را در نشستی برای بخش خصوصی تشریح نماییم تا میزان توجه بخش دولتی به تقویت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان بهتر شود. رئیس سازمان فضایی ایران با تکیه بر این که حوزه اقتصاد فضا جزو لاینفک برنامه ۱۰ ساله فضایی است، اظهار نمود: در این برنامه جایگاه ویژه ای برای پشتیبانی از بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان حوزه فضایی دیده ایم. وی ادامه داد: ما حتی در برنامه ۱۰ ساله فضایی، مجموعه های مختلف دولتی را از ورود به حوزه هایی که بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان توانمندی انجام کار دارند را ممنوع کرده ایم و خیلی از پروژه های مهم را که بخش خصوصی توانمندی اجرا آن دارد را صرفا برای این بخش گذاشته ایم که همچون آنها پروژه منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی است که اجرای آنرا به بخش خصوصی واگذار می نماییم و هم اکنون مناقصه آن هم برگزار شده است.

منبع: