مراکزتحقیقاتی دانشگاه علوم توانبخشی موظف به طراحی کلان پروژه شدند

به گزارش نیوزتل، همه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی موظف به طراحی کلان پروژه های تحقیقاتی شدند.
به گزارش نیوزتل به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، شورای پژوهشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی طراحی کلان پروژه های تحقیقاتی در حوزه سلامت اجتماعی توسط همه مراکز تحقیقاتی را به تصویب رساند. این تصمیم به دنبال واگذاری مرجعیت علمی حوزه سلامت اجتماعی از جانب وزارت بهداشت به دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و اختصاص اعتبارات به این منظور، گرفته شد. دکتر حمیدرضا خانکه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اظهار داشت: با حمایت سرپرست دانشگاه و معاون تحقیقات وزارت بهداشت، مرجعیت علمی حوزه سلامت اجتماعی به دانشگاه علوم توانبخشی واگذار شد و در اجلاس معاونان تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی بر مشارکت دیگر دانشگاه ها در اجرای کلان پروژه مرتبط تاکید گردید. وی ادامه داد: با تلاش اساتید حوزه رفاه و سلامت اجتماعی دانشگاه، نقشه راه برای این حوزه تهیه و دو کلان پروژه طراحی شد که در دستورکار مراکز تحقیقاتی و گروههای آموزشی دانشگاه قرار گرفت. خانکه عنوان کرد: همه مراکز تحقیقاتی در جهت همین برنامه، تا خردادماه ۱۴۰۲ فرصت دارند که کلان پروژه هایی برپایه «مرجعیت سلامت اجتماعی» و «برنامه استراتژیک دانشگاه» تعریف کنند، تا با حمایت مالی (تا سقف یک میلیارد تومان) و مشارکت همه گروه ها و مراکز، نسبت به اجرای آنها اقدام گردد. وی از تشکیل کارگروه ارتقای سلامت اجتماعی در معاونت تحقیقات و فناوری اطلاع داد که متشکل از روسای مراکز تحقیقاتی و نمایندگان معاونت های مختلف دانشگاه است. محققانی که برای طرح های پژوهشی گرنت می گیرند، بشرط آنکه در سامانه پژوهان ثبت گردد، مشکلی برای اجرا نخواهند داشت. معاون تحقیقاتی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقاتی برپایه برنامه ها و سیاست گذاری سال آینده، می توانند ۳۰ درصدی از تحقیقات خویش را بر اساس ماموریتها و حیطه کاری و غالب تحقیقات را بر کلان پروژه های مدیریتی خود قرار بدهند. خانکه به مبحث جذب نیروی هیات علمی برای مراکز تحقیقاتی پرداخت و اظهار داشت: برپایه دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، جذب نیروی هیات علمی برای مراکز تحقیقاتی، بعنوان هیات علمی پژوهشی و با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت امکانپذیر است. لذا، مراکز تحقیقاتی درخواست جدیدی برای جذب نیروی هیات علمی عرضه بدهند تا برای معاونت تحقیقات وزارت بهداشت ارسال شود. وی در مورد رساله های دانشجویان هم عنوان کرد: رساله ها باید به سمت و سویی بروند که سه شاخص «تاثیرگذاری در سطح منطقه، استان و کشور» را دارا باشد. با هماهنگی معاونت آموزشی، مقرر شده است که رساله ها پس از تصویب تحصیلات تکمیلی، به پژوهش معرفی بشود. در ادامه، دکتر سیدعلی حسینی سرپرست دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی بر طراحی کلان پروژه ها توسط روسای مراکز و مدیران گروه ها تصریح کرد و اظهار داشت: در ادامه واگذاری مرجعیت علمی حوزه سلامت اجتماعی به دانشگاه ما، دو کلان پروژه طراحی شد که برای سال آینده اجرا می شود و شروع اجرای کلان پروژه های دیگر خواهد بود. او همینطور بر عرضه بموقع رساله های دانشجویان بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی تصریح کرد و اضافه کرد: باید فرآیند طراحی و عرضه رساله ها در بازه زمانی مشخص و چگونگی عرضه و دفاع آن، برای دانشجویان مشخص شود و این فرآیند به صورت دستورالعمل به آنان اعلام شده باشد.

منبع: