پیشتازی ایران در تدوین استانداردهای جهانی نانوفناوری

به گزارش نیوزتل، بنا بر اعلام معاونت علمی ۵ کشور جهان در تدوین و تصویب استانداردهای بین المللی فناوری نانو پیشتازی می کنند که ایران یکی از این کشورها است.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، تصویب ۱۵۱ استاندارد ملی فناوری نانو در کشور توسط کمیته ملی استاندارد فناوری نانو و ۱۰ استاندارد بین المللی در سازمان بین ‏المللی استاندارد (ISO) همچون اقداماتی است که به پیوستن ایران به فهرست کشورهای برتر در زمینه تدوین و تصویب استانداردهای بین المللی منجر گردیده است. ستاد توسعه فناوری نانو بعنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، به مبحث استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه ویژه ای دارد تا محصولات تولیدی در کشور بتوانند در بازارهای داخلی بقای خویش را حفظ کنند و برای ورود به بازارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشند. به همین دلیل هم برای تحقق این هدف گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی ستاد شکل گرفت تا در تعامل با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در چارچوب اسناد بین سازمانی، کارگروه های ویژه و کمیته های مشترک، برگزاری جلسات تخصصی، رویدادها و همایش ها، پشتیبانی از طرح ها و مسابقات و غیره بتوانند در زمینه استانداردسازی محصولات نانوفناورانه اقدامات اجرایی داشته باشند. همچون دستاوردهای این گروه میتوان به «رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین المللی فناوری نانو»، «افزایش اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین المللی در رابطه با استاندارد و ایمنی فناوری نانو» و «قرار گرفتن ایران در فهرست ۵ کشور پیشتاز در تدوین و تصویب استانداردهای جهانی نانو» اشاره نمود.