یک مقام مسئول مطرح کرد؛ تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان

به گزارش نیوزتل، سرپرست دفتر سیاست گذاری معاونت علمی اظهار داشت: علاقمند به دریافت پیشنهادات در حوزه تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان هستیم تا در جهت تامین مالی آنها گام برداریم.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی، سید سعید منجم زاده در نشست تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان ضمن اشاره به این که در این دوره دغدغه های جدیدی در معاونت علمی مطرح گردیده است، اضافه کرد: هم اکنون رویکرد معاون علمی بهره گیری از نظرات نخبگان برای رفع چالش های کشور است. وی با تکیه بر این که استفاده از اندیشه های نخبگانی از نگاههای تازه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان است، اظهار داشت: در این خصوص تلاش داریم تا آرا و اندیشه های نخبگان دریافت و به بدنه حکمرانی و دولت منعکس نماییم. منجم زاده با اشاره به اینکه معاونت علمی علاوه بر توسعه فناوری، با چالش هایی مانند آب، آلودگی و مهاجرت نخبگان مواجه می باشد افزود: ازاین رو مسئله اصلی ما تنها محدود به توسعه فناوری نیست بلکه نیازمند بهبود آئین نامه ها و بهبود شرایط در همه زمینه ها بخصوص صادرات هستیم. سرپرست دفتر سیاست گذاری معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ضمن اشاره به رویکرد جدید معاونت در زمینه تقویت شبکه نخبگانی در حکمرانی دانش بنیان تصریح کرد: علاقه مند هستیم تا پیشنهادات را دریافت نماییم تا در صورت لزوم، توافق نامه هایی برای تأمین مالی آنها منعقد شود.