سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی: گزارش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات هنوز در دست بررسی می باشد

نیوزتل: به گزارش نیوزتل، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام نمود: گزارش وزارت ارتباطات از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، هنوز تکمیل نشده و در دست بررسی می باشد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ۶۰ درصد، خبری بود که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش در نشست تخصصی با اساتید دانشگاه علم و صنعت عنوان نمود. البته این خبر کمی قبل تر هم در یک برنامه تلویزیونی از طرف وزیر ارتباطات اعلام شده بود.
بر اساس اظهارات وزیر، شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای پرسرعت، باکیفیت و امن است که مطابق با فاکتورهای مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می شود.
وی در نشست اخیر بار دیگر بر این مساله تاکید داشته است که با وجود کوشش های بسیار در سالهای قبل در توسعه این شبکه، تا پیش از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.
زارع پور در اظهاراتش همین طور به ۷ کلان پروژه و ۲۰۰ پروژه ریز و درشت با عنوان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که در سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که در آنها وظایف وزارت ارتباطات با هدف تحقق این شبکه تبیین شده است.
زارع پور همین طور از کوشش های مداوم در امتداد تحقق شبکه ملی اطلاعات آگاهی داده و اعلام نموده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد.
با توجه به اظهارات شخص وزیر و از آنجائیکه پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از طرف وزارت ارتباطات درباب شبکه باید مطابق با فاکتورهای مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.
به منظور تأیید صحت و سقم درصد اعلام شده، خبرنگار مهر موضوع را از مراجع ذیربط جویا شد که در جریان این پیگیری ها، امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به ارائه گزارش مداوم از طرف وزارت ارتباطات درباب روند پیشرفت شبکه ملی، اعلام نمود که گزارش مربوطه همچنان در دست بررسی می باشد و هم اکنون نمی توان اظهار نظر قطعی در این زمینه داشت.
این در حالی است که پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت ارتباطات درباره ی جزییات پیشرفت و برنامه زمانی دقیق برای اجرای پروژه تا این لحظه به نتیجه ای نرسیده و پاسخی درباب جزییات و فاکتورهای مورد تأیید در سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر ارائه نشده است.

منبع: