در گزارش نیوزتل اعلام شد؛ تدوین برنامه پنج ساله امنیت غذایی با اولویت با ۴ محور اساسی

به گزارش نیوزتل، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اظهار داشت: در این موسسه توانستیم برنامه ۵ ساله در حوزه امنیت غذایی را در ۴ محور تدوین نماییم.

دکتر آرام بستان عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به خبرنگار مهر اظهار داشت: امنیت غذایی مفهومی پویا، وابسته به شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است و می بایست همیشه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی با اعلان اینکه همین طور باید در این راستا، سیاستگذاری ها و راه حل ها در کشور باتوجه به شرایط به روز رسانی و یکپارچه شود، اظهار داشت: در بازه ده ساله (۱۳۹۱-۱۴۰۱) بیش از ۵۰ طرح در حوزه امنیت غذایی در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به انجام رسیده که منجر به تاسیس تعدادی شرکت دانش بنیان، معرفی محصولات جدید و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی فعال، ایجاد ارزش افزوده از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی، شناسایی و کاربرد منابع بومی و… شده است.
به گفته عضو هیات علمی موسسه، تدوین برنامه پنج ساله با محوریت امنیت غذایی در زمینه های توسعه پایدار مواد اولیه، توسعه غذای سالم و دستیابی به امنیت تغذیه ای، طراحی و فرمولاسیون جیره های غذایی خاص و کاهش میزان ضایعات و تولید مواد با ارزش افزوده از آن، از برنامه های درحال انجام و آتی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به شمار می روند.
وی با اعلان اینکه این موسسه درصدد است که اقداماتی در امتداد توسعه امنیت غذایی را به سرانجام برساند، اظهار داشت: همین طور لازم است در کنار اینها، جهت رصد وضعیت امنیت تغذیه ای در کشور، زنجیره تامین مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات غذایی، قدرت خرید مصرف کنندگان و میزان و شیوع فقر، گرسنگی و سوء تغذیه باید به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد.
بستان افزود: کشورهای مختلف، سیاست گذاری برای امنیت غذایی را از اولویت های اصلی خود قرار می دهند چونکه عدم توجه به این مهم سبب ناپایداری منابع تولید، وابستگی بیشتر کشور، کاهش دسترسی و قدرت خرید افراد جامعه، کاهش کیفیت و سلامت غذا، افزایش سوءتغذیه و فقر و در نهایت کند شدن روند توسعه کشور خواهد شد.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در حوزه ارزیابی امنیت غذایی کشور گفت: بر طبق گزارشات فائو در زمینه فقر و ناامنی غذایی، تعداد افراد دارای سوء تغذیه و شیوع سوء تغذیه در کشور در سالهای اخیر سیر نزولی داشته و به پایین ترین میزان طی ۱۵ سال اخیر رسیده است همین طور در این گزارش بر ثابت نبودن پایداری سیاسی، اقتصادی و تولید طی این سال ها تاکید گردیده است.
بستان اضافه کرد: با نگاهی دقیقتر به بحث ارزیابی امنیت غذایی کشور، می بایست تحریم های طولانی مدت بین المللی، افزایش قیمت موادغذایی، کاهش قدرت خرید مردم، بلایای طبیعی، بی ثباتی سیاسی کشورهای همسایه، جنگ روسیه و اوکراین، شیوع بیماریها و سایر موارد مورد توجه و پایش قرار گرفته شود.
پژوهش های حوزه امنیت غذایی کشور نظام مند نیستند
وی با انتقاد از نظام مند نبودن پژوهش های حوزه امنیت غذایی کشور اظهار داشت: تا حالا پژوهش های بسیاری در این عرصه و در سطح داخلی و بین المللی انجام شده که ضمن بررسی وضعیت امنیت غذایی کشور، چالش ها و راه حل ها در این ارائه شده اند.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با تأکید بر نتایج این تحقیقات افزود: باتوجه به خلاء های اشاره شده، نبود متولی برای موضوع راهبردی امنیت غذایی در کشور به عنوان با اهمیت ترین چالش پیش رو دراین زمینه مطرح است.
وی ضمن اشاره به نقش و جایگاه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در زمینه امنیت غذایی اشاره کرد: یکی از ماموریت های اصلی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به عنوان تنها مرجع پژوهشی تخصصی وزارت علوم در صنعت غذا، امنیت غذایی است و می تواند به خوبی نقش محوری خود در مدیریت و نظارت بر تحقیقات حوزه امنیت غذایی را ایفا کند تا از این طریق ضمن بهره گیری از تجارب بین المللی و دانش موجود با مشارکت سایر نهادهای علمی و اجرائی و بخش خصوصی به تامین و تضمین امنیت غذایی کشور کمک نماید.