به همراه محققان خارجی صورت گرفت؛ بسته بندی حافظ محیط زیست مواد با ابداع پژوهشگران ایرانی

نیوزتل: به گزارش نیوزتل، تعدادی از پژوهشگران با همکاری ۲ پژوهشگر ایرانی روشی نوین برای فیلمهای بسته بندی حافظ محیط زیست ابداع نموده اند.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، ورقه هایی که از چند لایه پلی (اسید لاکتیک) (PLA) و نشاسته ترموپلاستیک (TPS) ساخته می شوند، خصوصیت های مکملی دارند که در بسته بندی های حافظ محیط زیست کارآمد هستند. در همین راستا تعدادی از پژوهشگران بین المللی با همکاری احمد رضایی کلاهچی و احسان بهزادفر یک فرایند کواکستروژن سه خطی داخلی برای ساخت ورقه یا فیلمهای چند لایه ای ابداع کردند. در کل اکستروژن یکی از عمومی ترین فرایندهای تولید محصولات پلیمری است. این فرآیند در تولید محصولاتی که به صورت یکنواخت و مداوم تولید می شوند (مانند لوله و پروفیل ها) به کار می آید. فرآیند کواکستروژن هم اکستروژن چند لایه از مواد به طور همزمان است. این فیلمها با نرخ برش (Shear rate) و نسبت ویسکوزیته (چسبناکی) متفاوت با و بدون سازگار کننده ها تولید شدند. جهت بررسی استقامت چسبندگی و یکنواختی این فیلمها از آنالیزهای رئولوژیکی و حرارتی استفاده شد. رئولوژی در واقع رفتار ویسکوز و الاستیک سیستم ها را به صورت مجزا و در ارتباط با یکدیگر بررسی می کند. درهرحال نتایج بررسی و تحلیل ها نشان داد که نرخ برش تا ۱۳۶درصد بر استقامت چسبندگی تاثیر دارد. نسبت ویسکوزیته یا گرانروی که بر مبنای محتوای نرم کننده در TPS تغییر می کند، استقامت چسبندگی را تا ۴۸ درصد در محدوده های مورد بررسی تحت تاثیر قرار می دهد، که حداکثر آنرا در ۲۵ درصد وزنی نرم کننده های اضافه شده نشان داده است. این پژوهش اهمیت پارامترهای مواد و پردازش را در طراحی یک روش بسته بندی حافظ محیط زیست برجسته می کند.