یک نماینده مجلس تاکید کرد؛ مدیران حامی شرکت های خلاق تشویق شوند

به گزارش نیوزتل، یک نماینده مجلس ضمن تاکید بر اهمیت شرکتهای خلاق اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مختلف و مدیران آنها که از این شرکت ها حمایت می کنند باید تشویق شوند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روبرت بگلریان نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پشتیبانی از مدیران حامی زیست بوم فناوری و نوآوری اظهار داشت: تا کنون کار بسیار بزرگی در معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری در مورد گسترش زیست بوم نوآوری در کشور صورت گرفته است. هم افزایی همه توان و قدرت دستگاههای اجرایی مختلف، می تواند تکمیل کننده این تلاش ها باشد. وی ادامه داد: ما در کشور هزاران مدیر و مسئول داریم که در صدها نهاد و دستگاه مختلف، مشغول به کار هستند. امکان دارد حوزه اختیارات هر کدام از آنها با بحث کاری استارت اپ ها و شرکتهای خلاق و دانش بنیان مختلف، در مقاطعی هم پوشانی داشته باشد. ازاین رو بسیار حیاتی می باشد که این مدیران هر چه بیشتر با کار و فعالیت شرکتهای خلاق و دانش بنیان و نحوه پشتیبانی از آنها آشنا گردند. این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: باید نهاد اجرایی از مدیرانش در مورد نحوه و میزان پشتیبانی از شرکتهای خلاق و دانش بنیان، ارزیابی بخواهد و سطح حمایت همکاری آنها را هم بسنجد. این ارزیابی ها می تواند با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صورت گیرد. بگلریان، ضمن تبیین سازوکارهای حمایتی مورد نیاز شرکتهای خلاق و اهمیت حمایت هر چه بیشتر از این شرکت ها، اضافه کرد: اگر مدیران دولتی در سطوح مختلف مدیریتی شامل مدیران ارشد، میانی و پایین دستی، احساس کنند که در بحث پشتیبانی از این شرکت ها دارای نفع و زیان هستند، اساسا بحث حمایت ها شاهد یک جهش و رشد خواهد بود. باید مدیران حمایتگر تشویق و مدیران کمتر حامی، مورد سوال و مواخذه قرار گیرند. وی ضمن اشاره به لزوم های حمایتی از زیست بوم فناوری و نوآوری اظهار داشت: مشابه سازی شرکتهای موفق خارجی، تدوین مقررات کارآمد و مقررات زدایی قوانین دست و پاگیر همچون دیگر حمایت های موثر است، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در این خصوص همکاری لازم را به عمل آورد و در این حوزه هم تا کنون قوانین بسیار خوبی وضع شده است.

منبع: