رباتی که از زمین خوردن سالمندان جلوگیری می کند

به گزارش نیوزتل، محققان رباتی ابداع نموده اند که دور بدن کاربر سالمند بسته می شود و با کمک سنسورهای مختلف زمین خوردن وی را پیشبینی و از آن جلوگیری می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، سالمندان همزمان با از بین رفتن حس توازنشان در معرض خطر زمین خوردن هایی قرار دارند که آنها را ناتوان می کند. بنابراین ربات جدیدی ابداع شده که می تواند زمین خوردن آنها را ردیابی و از وقوع آن جلوگیری نماید. محققان دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور با همکاری بیمارستان تان توک سنگ نمونه اولیه این ربات را ساخته اند که به اختصار MRBA نام گرفته است. ربات مذکور شامل یک پایه چرخ دار مجهز به باتری است که به یک کمربند ایمنی پددار وصل است که دور باسن کاربر بسته می شود. همزمان با حرکت فرد در خانه یا محیط های دیگر ربات هم او را دنبال کند. گجت با کمک دوربین مجهز به سنسور عمق و سنسورهای دیگر توانست حرکاتی را ردیابی کند که نشان دهنده از بین توازن فرد بود. ربات بعد از ردیابی احتمال وقوع، متوقف می شود و کمربند را در جای خود نگه می دارد. در نتیجه از افتادن کارگر جلوگیری می شود. همینطور ربات می تواند حرکات عمدی مانند حرکاتی که در ارتباط با نشستن، بلند شدن و ایستادن در یک نقطه است را ردیابی کند. در تمامی این موارد ربات به صورت متناسب به فرد کمک می نماید. در کنار این موارد علاوه بر کمک به فعالیتهای روزانه کاربر، ربات در توانبخشی افراد هم کارآمد است و می تواند هنگام راه رفتن آنها را کنترل کند. برای تست ربات ۲۹ داوطلب که گرفتار سکته مغزی، جراحت های مغزی و نخاعی بودند به مدت ۳ روز از آن استفاده کردند. MRBA نشان داد که در انجام فعالیتهای روزانه کارآمد است. همینطور طی بازه آزمایش هیچ زمین خوردنی ثبت نشد. حالا مقرر است یک آزمایش وسیع تر صورت گیرد و محققان امیدوارند فناوری مذکور سال آینده به صورت تجاری تولید شود.

منبع: