براساس اعلام معاونت علمی؛ ۷۰۰ شرکت دانش بنیان و خلاق از تسهیلات نظام وظیفه استفاده کردند

نیوزتل: یکی از تسهیلات ویژه ای که برای رفع موانع تولید و فعالیت شرکت های دانش بنیان و خلاق تعریف شده، حل چالش سربازی برای نخبگان و کارآفرینانی است که در این مجموعه ها نقشی کلیدی دارند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انسانی یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای افزایش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان است و این دغدغه، همیشه یکی از چالش های اساسی شرکت های دانش بنیان در این سال ها بوده است. مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از حامیان این مجموعه ها اهتمام دارد با ارائه خدمات مختلف؛ موانع پیش روی بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری و دغدغه هایی که مانع پیشبرد تلاش ها و به نتیجه رسیدن دستاوردهای آنها می شود را کم کند. یکی از این خدمات ارائه شده در قالب طرح های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های دانش بنیان و خلاق، ارائه تسهیلات نظام وظیفه عمومی است که این کار در قالب ۳ مدل پروژه «جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و دولتی»، «امریه در شرکت های دانش بنیان» و «پروژه جایگزین خدمات در شرکت های دانش بنیان» به انجام می رسد. بنا بر اعلام مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا حالا ۳ هزار و ۹۱۲ نفر و ۷۰۰ شرکت از این خدمت بهره برده اند. این ظرفیت از سال ۱۴۰۱ بر اساس اعلام رضا اسدی فرد رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تخصصی برای شرکت های دانش بنیان دو بخش امریه و پروژه جایگزین دو برابر شد. بر این اساس، ظرفیت سالانه واگذاری افراد دانش آموخته برتر به شرکت های دانش بنیان از ۲۰۰ نفر به تعداد ۴۰۰ نفر و ظرفیت سالانه واگذاری سربازی فناوری بصورت مأمور امریه از ۷۵۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر در مصوبه جدید بالا رفته است و سالانه نزدیک به ۲ هزار نفر می توانند از تسهیلات سربازی تخصصی در شرکت های دانش بنیان بهره گیرند.

منبع: